Mga Barangay Opisyal sa Lamogong, Manjuyod ginkompronta sa NPA

 

Gikompronta sa usa ka yunit sa Mt. Cansermon Command BHB ang mga opisyal sa barangay sa Lamogong, Manjuyod, Negros Oriental. Tubag kini sa panawagan sa mga residente taliwala sa mga kontra-katawhan ug kontra-rebolusyonaryong polisiya nga ulahing gipatuman sa barangay sa pagpanguna ni Kapitan Arsenio Cadiente. Gimando niya ang pagpakuha og Identification (ID) cards sa lungsod. Gusto niyang ipugos ang sistemang ID sa iyang barangay ug sundan ang lihok sa mga residente sa pagpakita sa iyang diktaduryang panggahum. Mahinumduman nga gipanginwala ni Mr. Cadiente nga silang Teodore Casido, 44, iyang asawa nga si Rhea Casido, 31, Benan Cadeliña, 61 ug Danny Casido, 41, nga iligal nga gipangdakup niadtong Hunyo 28, mga residente sa maong barangay ug nagsakay sa pasangil sa AFP nga sila mga pulang manggugubat sa BHB. Nanganad na siya sa pag red-tag nga nahimong hulga sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa lugar.

Pamatuod ra kini sa kadesperado sa AFP nga gamiton ang mga sibilyan aron batukan ang armadong rebolusyonaryong kalihukan.

Kung ang military lang ang pabuoton, gusto nila nga ipatuman ang Martial Law sa tibuok nasud. Sa wala pa kini pormal nga gideklarar, gitukod sa AFP ang National Task Force to End Communist Insurgency. Sa Negros, nailhan kini isip Provincial Task Force to End local Communist Armed Conflict (PTF-ELCAC). Pinaagi sa maong task force magpailalum sa awtoridad, kontrol ug pagpanghilabot sa mga militar ang sibilyan nga awtoridad sa reaksyonaryong gobyerno. Sa ilalum sa Local Government Empowerment Cluster sa giingong task force, handum nila nga itransporma ang nagkalain-lain nga ahensya sa reaksyonaryong gobyerno aron himuong dako nga makinarya sa pagsurbeylans sa rebolusyonaryong kalihukan apil na ang demokratikong organisasyon nga gi red-tag lambigit sa kontra-insurhensya. Gusto lamang kini ipagawas nga ang “National task force” ug iyang mga lokal nga katabang gisuportahan sa katawhan. Dili nila masabtan nga dili igo ang bisag unsang regalong programa ang makasulbad sa armadong panagbangi. Samtang padayong gipasagdan ang pagsolbad sa ugat hinungdan sa armadong pakigbisog, kapakyasan ra sa gihapon ang padulngan sa National Task Force ug uban pang kontra-insurhensyang mga programa.

Buot namong pahinumduman ang mga lokal nga opisyal nga mahimong mabinantayon ug kritikal sa bisag unsang kamanduan sa AFP ug PNP kanila. Tinuod ba kini nga mga polisiya para sa kaayuhan sa katawhan hilabi na para sa mga biktima sa militarisasyon sa kabanikanhan o kini mga lakang para kontra-insurhensya? Kining mga programa sayon ra mahukas sa katawhan hilabi nga sila ang nakahibalo sa tinuod nga intensyon sa pasistang AFP.

Hinaot nga pirming huna-hunaon sa mga lokal nga opisyal nga limitado ra ang ilang paglingkod sa pwesto isip mga politiko, pero ang rebolusyonaryong kalihukan magapadayon samtang nagapabilin ang pagpahimulos. Dili pag-gamiton ang posisyon para lubos pang himuslan ug piiton ang katawhan. Bisan gani ang nagahandum nga mahimong diktador nga nnaglingkod sa Malacañang dili na magdugay sa iyang posisyon.

Sa tanang panahon, andam ang BHB nga silotan ang pinakabangis nga pasistang tigpatuman ug depensahan ang katawhan. Determinado kaming isulong ang gubat sa katawhan hangtud sa kadaugan. #

Mga Barangay Opisyal sa Lamogong, Manjuyod ginkompronta sa NPA