Mga lakang sa BHB-Surigao del Sur sa pag-atubang sa pandemyang Covid-19

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Read in: English

Ang Bagong Hukbong Bayan–Surigao del Sur sa Northeastern Mindanao Region (BHB-SDS-NEMR) nagpatuman og mga programa alang sa pag-atiman sa panglawas ug pagpalambo sa panguma aron atubangon ang pandemyang COVID-19. Gilunsad kini nga programa taliwala sa grabeng atake sa AFP ug PNP sa kabukiran.

Sa pag-atiman sa panglawas, gipadayon sa BHB-SDS ang mga programa sa kahinlo ug mass clinic. Gipalagsik niini ang programang pagpananom og mga herbal. Nagahatag usab og mga pagtuon lambigit sa unsa ang COVID-19, unsaon kini paglikay ug pagdumala sa mga mamahimong apektado niini.

Sa mga erya kun asa adunay igo pang luna aron makapananom, gipadayon ang awhag sa balik-uma sa kabukiran. Pabor kini nga kahimtang nga adunay COVID-19 ug dunay limitasyon sa pagbyahe apil na ang pagsulod-gawas sa mga palaliton nga pagkaon. Masulbad na ang ilang problema sa kagutom ug dili na sila magsalig sa hinabang sa reaksyunaryong gobyerno.

Sa pikas bahin, grabeng kahasol ang gihatag sa katawhan sa pagpatuman sa rehimeng US-Duterte og mga lakang kontra-COVID-19. Sa kalungsuran, daghan ang nawad-an og trabaho. Ang hinabang nga materyal ug pinansyal sa lokal nga panggamhanan dili paigo aron matubag ang panginahanglan sa pamilya matag adlaw. Ang kasagarang hinabang nga pagkaon mga de-lata ug noodles nga dili makatabang sa pagpalagsik sa panglawas aron makalikay o mabatukan ang COVID 19.

Gawas pa niini kaylap ang anomaliya lambigit sa pagpanghatag sa ayuda ug gigamit pa kini sa pamulitika ug kontra-insurhensya. Sa mga kabaryohan nga naay Community Support Program (CSP) sa AFP ug PNP, imbes nga segurohon ang pagkaon sa katawhan, gipig-utan na hinoon ilabina ang gipasanginlang mga suporter sa NPA. Pananglit, 3-5 ka kilong bugas lamang ang ginatugot sa AFP/PNP nga paliton matag pamilya. Nalimitahan ang ilang pag-adto sa umahan mao nga dili sila makaatiman sa ilang igtatanom alang sa pagkaon. Dugangan pa kini sa gipagrabe ug gipasubsob nga operisyong militar sa AFP ug PNP sa mga kabaryohan ug kabukiran. Kining tanan nakapalisod kaayo sa katawhan sa kabukiran.

Walay laing masandigan ang katawhan niining giatubang nga krisis sa panglawas karon kundili ang hiniusang paglihok, pag-organisa sa ilang han-ay alang sa pagpatuman sa mga programa ug kampanya aron atubangon ang epekto sa bayrus ug kagutom.

Mga lakang sa BHB-Surigao del Sur sa pag-atubang sa pandemyang Covid-19