Mga lumulopyo sa Bayawan gilingla aron makaapil sa rally batok NPA; DTI vouchers gigamit nga paon

Translation: English

Ang RMPC-NPA Southeast Negros mikondena sa gihimong pagpangilad sa 11th IB sa katawhan sa Barangay Nangka, Bayawan City, Negros Oriental ug paghimo kanila nga kahimanan sa ilang pasundayag atubangan sa midya.

Miaging Lunes (Agusto 3), gipahibalo ang mga residente sa Nangka pinaagi sa ilang Barangay Captain nga si Roel Cadalso nga ang Department of Trade and Industry (DTI) manghatag sa livelihood vouchers isip abag sa ilang matag adlaw nga panginabuhian.

Tungod sa ilang nasinating kalisdanan resulta sa pandemya ug mga neoliberal nga ekonomikanhong palisiya ni Duterte, ang sobra 100 ka residente miadto sa Barangay Hall sa tinguha nga makadawat sa alibyo nga hinabang gikan sa kagamhanan.

Sa dili maayong kalamboan, human sa pag-apod-apod sa voucher ang mga operatiba sa CSP (usa ka estratehiyang psyops nga dili haum nga gitawag og Community Support Program) sa 11th IB mao ang mikontrol sa aktibidad ug nagsugod sa pagpanghatag sa mga istrimer ug tarpaulin nga may nakasulat nga mga walay unod nga pagpangdaut batok sa rebolusyonaryong kalihukan. Dayon ang mga residente sa Nangka gipaatubang sa camera nga nagdala sa mga banner.

Klaro ug tataw, ang maong aktibidad gi-organisa sa militar ug wala kalabutan niini ang katawhan. Gigamit lang sila nga instrumento sa makinarya sa propaganda sa 11th IB.

“Ang mga propagandista sa 11th IB pabalik-balik naghambog sa maong makauulaw nga salida isip ebidensya sa “suporta sa katawhan” sa bangis nga kontra-insurhensyang kampanya ni Duterte nga gipatuman pinaagi sa NTF-ELCAC (National Task Force to End Local Armed Conflict). Apan sukwahi niini ang kamatuoran. Ang mga tawo miadto dili tungod sa rally aron pagkondena sa NPA ug rebolusyon. Miadto sila tungod sa vouchers. Ang militar wala ulaw nga mipahimulos sa kalisod sa katawhan,” matud pa sa tigpamaba sa RPMC nga si Ka Estrella Banagbanag.

Gikastigo ni Banagbanag si 11th IB commander LTC Ramir Redosendo sa pagsulod sa maong ngil-ad ug makauulaw nga binuhatan sa pag-ilad sa katawhan aron makaangkon sa pipila ka pogi points. “Hilabihan siya ka desperado sa pagtugot sa iyang mga bata-bata nga mohimo sa maong imoral nga binuhatan. Hinoon masabtan ra man kini sa kahimtang sa nagkadakong popularidad sa rebolusyonaryong kalihukan sa kabukiran ug pagdagsa sa mga kabatan-onan sa bukid nga moapil sa NPA labi na karon panahon sa krisis”, dugang ni Banagbanag. ###

Mga lumulopyo sa Bayawan gilingla aron makaapil sa rally batok NPA; DTI vouchers gigamit nga paon