Mga Membro Sa CAFGU Nga Napahamtangan Sa Mga Aksyong Militar Sa BHB, Lehitimong Military Target

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Pulos mga lehitimong military target nga mga membro sa Citizen Armed Force Geographical Unit (CAFGU) ang napahamtangan og mga aksyong militar nga gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan-North Eastern Mindanao Region (BHB-NEMR) niadtong bulan sa Hulyo 2018. Sukwahi kini sa mga bakak nga gipasiatab sa mga tigpamaba sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug mga aristrokratang lider-Lumad nga mga sibilyang Lumad kuno kadto ug walay salaod nga nahimo sa ilang mga komunidad.

Sa pagkatinuod ang maong mga membro sa CAFGU mga aktibo ug lunod-patay nga kontra-katawhan ug kontra-rebolusyonaryo. Gigamit nila ang ilang pagka-armadong membro sa CAFGU aron manghasi sa katawhan, maniid ug mamugos sa pagpasurender sa mga sibilyan nga gidudahang mga simpatisador sa BHB. Aktibo silang naga-uban ug nagagiya sa mga operisyong militar sa AFP batok sa BHB ug sa katawhan. Adunay sila mga kasong kriminal nga ginakonsinte sa militar tungod kay magamit pa nila kini.

Kining maong mga aksyong militar magsilbing pahimangno ngadto sa mga membro sa CAFGU nga aktibong nagpagamit sa pasistang AFP aron lutuson ang katawhan ug gukuron ang rebolusyonaryong kalihukan.

Ang mosunod mao ang mga aksyong militar:

  • Hulyo 12, 2018, gisilotan sa usa ka grupo sa BHB-Front 30 si Elpedio ”Bobong” Salahay Elizalde Jr. didto Sityo Lianggabon, Brgy. Kalatngan, San Miguel, Surigao del Sur. Si Bobong aktibong membro sa CAFGU nga wala mag-duty sa detatsment apan gibuhian sa AFP aron maniid sa rebolusyonaryong kalihukan ug namugos sa pagpasurender sa mga lumulupyo sa komunidad. Adunay kaso kini sa pagpangilkil o extortion gamit ang ngalan sa BHB;
  • Hulyo 17, 2018, gisilotan sa usa ka grupo sa BHB-Front 21 si alyas Lolong didto Brgy. Bitaugan, San Miguel, Surigao del Sur. Usa ka lunod-patay nga aktibong membro sa CAFGU nga wala mag-duty sa detatsment apan gibuhian aron maniid sa rebolusyonaryong kalihukan;
  • Hulyo 23, 2018, gilunsad sa BHB-Front 30 ang aksyong pagdis-arma sa lima (5) ka membro sa CAFGU didto sa Brgy. Hinapuyan, Carmen, Surigao del Sur apan nakasibat ang upat ug si Eusebio “Asot” Meniano ra ang nadakpan, nga usa ka aktibong membro sa CAFGU. Human sa imbistigasyon kalambigit sa mga kaso ni Asot gi-reles ra kini sa pagkahapon ngadto sa mga opisyal sa Brgy. Hinapuyan;
  • Hulyo 26, 2018 sa alas 2:40 sa hapon, gisilotan sa BHB-Front 30 si Ernesto “Nestor” Trinidad, usa ka lumad-Mamanwa, didto sa Purok 8, Brgy. Dungguan, Sibahay, Lanuza, Surigao del Sur. Aduna siya kasong pagpatay ug pagpanulis didto sa Km. 90 sa Claver, Surigao del Norte. Aktibong membro sa CAFGU, aktibong naniid sa lihok sa BHB ug nagagiya sa operisyong militar sa AFP. Namugos siya sa pagpasurender sa mga sibilyan nga gidudahang nagsuporta sa BHB;
  • Hulyo 2018, giisnayp sa usa ka grupo sa BHB-Front 19 si Reymond Besengga nga nagduty sa ilang detatsment didto sa Brgy. Lindoy, Tago, Surigao del Sur;
  • Uban pang mga nakalas nga membro sa CAFGU nga nikuyog ug nagagiya sa mga operisyong militar sa AFP dinhi sa rehiyon atol sa mga panagsangka tali sa BHB.

Gigamit sa AFP ug mga aristrokratang lider-Lumad ang maong mga insidente aron ipakaylap ang bakak nga isyu kalambigit sa pagpamatay sa Lumad nga malisyosong gitumbok nila ngadto sa BHB. Gihimo nila kini aron tabunan ang ilang brutal nga pagpangabuso sa katawhang Lumad ug mag-uuma nga nakigbisog sa ilang katungod ug nanalipod sa yutang kabilin ug yutang gitikad batok sa mga makadaut nga mina ug plantasyon. Buot nilang tabunan ang hugot nga pagtulisok kanila sa katawhan nga nagprotesta batok sa kaylap nga militarisasyon ug pagtukod og mga detatsment. Desperadong gitapin-an sa AFP ang ilang kadunot, kawalay kredibilidad ug grabeng pagkahimulag sa katawhan.

Naninguha ang AFP nga lumsan ang publiko sa ilang mga bakak ug mga pagarpar nga mensahe aron ipagawas nga limpyo sila ug hatagan og rason ang pagtukod og mga detatsment sa mga lugar kun asa ibutang ang mga kapitalistang negosyo. Gilingla ang mga aristrokratang lider Lumad nga hatagan og luna kung makadani sila sa isig-ka-Lumad nga mahimong CAFGU/CAA/SCAA o paramilitar nga mobantay sa mga minahan ug plantasyon. Hinakog nga mahakop niining aristokratang mga Lumad ang royalty share gikan sa mga minahan nga ikabulahan lamang sa iyang kaugalingon samtang mag-antos ang tibuok niyang kaliwatang Lumad sa kapobrehon.

Sayod kita nga daghang mga Lumad ug mag-uuma ang dili kinabubut-on nga misulod sa CAFGU ug napugos tungod kay gihadlok ug giilad sa AFP. Kun anaa may nagpursigi nga mag-training kini sila ang mga dautang elemento, mga kriminal ug adunay salaod ngadto sa katawhan ug sa rebolusyonaryong kalihukan.

Apan bisan anaa na sila sulod sa CAFGU wala sila maluwas sa grabeng kapobrehon tungod kay direktang apektado sila sa dautang sistema sa katilingban ug sa mga kontra-katawhan nga mga balaod nga gipatuman sa reaksyonaryong gobyerno sama sa TRAIN law. Mas mograbe pa hinoon ang kalisod nga ilang matagamtaman tungod sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos kanila sa mga kadreman ug opisyal sa AFP. Dugang pa niini, prinsipal nga gipaon sila panahon sa mga operisyong militar.

Angay natong mahibaloan nga ang krisis sa katilingbang Pilipino padayong magkagrabe samtang ang nasud padayong gikontrol ug gipahimuslan sa mga imperyalistang US, China, Japan ug uban pa; dagkung burgesyang komprador ug dagkung agalong yutaan. Walay hunong kini nga krisis samtang padayong nakigkunsabo ang mga opisyal sa gobyerno sa Pilipinas, AFP ug PNP, sa mga mapahimuslanong hut-ong ug gamiton ang ilang mga posisyon alang sa pagpaadunahan sa kaugalingon bugti sa kaalautan sa katawhan.

Bugtong ang demokratrikong rebolusyon sa katawhan lamang ang molumpag sa mapahimuslanong nagharing sistema pinaagi sa gubat sa katawhan aron malingkawas ang katawhang Pilipino lakip na ang mga pamilya sa mga yanong membro sa CAFGU, AFP ug PNP gikan niining maong mga krisis.

Ka Ariel Montero

Tigpamaba

Regional Operational Command

Mga Membro Sa CAFGU Nga Napahamtangan Sa Mga Aksyong Militar Sa BHB, Lehitimong Military Target