Mga paglapas sang AFP sa gindeklara nga unilateral ceasefire — NPA-Negros

Lubos nga ginakondenar sang Apolinario Gatmaitan Command (AGC) ang paglapas sang 303rd kag 302nd Brigade sang Philippine Army sa ila gindeklara nga unilateral ceasefire paagi sa padayon nga paglunsar sang mga combat operation nga nagtuga sang kakugmat kag pagbayolar sang tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo sa pihak sang aton kolektibo nga pag-atubang sa katalagman nga gintuga sang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sa Barangay Luz, Guihulngan City, Negros Oriental, gina-ipit sang 94th Infantry Battalion (IB) nga magsurender ang mga pumuluyo nga ila ginabansagan nga mga suporter sang New People’s Army (NPA). Nagapadayon man ang ila combat operation sa Sityo Kambairan, Barangay Trinidad, Guihulngan City.

Sa banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental, sa Sityo Tibobong kag Sityo Binataan, Barangay Quintin Remo, ang mga tropa sang 62nd IB nagapakunokuno nga mga katapu sang NPA kag nagapangayo sang bugas sa mga kabalayan, pagkatapos nagabalik lang sa ila detachment sa Sityo Mamballo sa amu man nga barangay. Nagapadayon man ang combat operation sa Sityo Agogolo kag Sityo Bayabasan sang Barangay Macagahay sa amu gihapon nga banwa.

Gani, sa Sitio Bagtic, Barangay Buenavista sang syudad sang Himamaylan kag Sityo Bungalo, Barangay Santol, Binalbagan padayon ang operasyon militar idalum sa 62nd IB.

Sa CHICKS area (ukon Cauayan, Hinobaan, Ilog, Candoni, Kabankalan kag Sipalay), ang 15th IB upod sa Philippine National Police kag Coast Guard padayon sang ila paglunsar sang mga combat kag intelligence operation. Sa syudad sang Sipalay nagpadayon ang combat operation sang 15th IB sa Sityo Abo, Sityo Lawig Linao, Sityo Akol, Sityo Calatong kag Barasbarasan sakop sang Barangay Manlocahoc kag Sityo Samac sang Barangay Camindangan kag Barangay Nabulao. May ara man sang hulang sang kaaway sa mga Barangay sang Bantayan, Magballo, Locotan, Talubangi, Binicuil, Hilamonan kag Camingawan sakop sa syudad sang Kabankalan; Barangay Pinggot, Caningay, Cabian, Haba kag Banga sa banwa sang Candoni; Barangay Bacuyangan, Bangga Totong, San Rafael, Alim, Asia kag Sangki sa banwa sang Hinobaan kag Barangay Yaoyao sa banwa sang Cauayan.

Nagapakita lang ini sang isa ka mapaniplang nga kinaiya sang US-Duterte nga rehimen sa pagdeklara sang unilateral ceasefire nga ang sa likod sini amu ang tuyo nga pagwasak sang rebolusyonaryong kahublagan, samtang ang pumuluyo sa bilog nga kalibutan nagapakig-away sa COVID-19. Ginamaskara sang mersenaryo kag berdugo nga Armed Forces of the Philippines (AFP) ang isyu sang COVID-19 agud hatagan rason ang ila paglunsar sang combat operation sa mga lugar nga ginakabig nga kontrolado sang rebolusyonaryong kahublagan. Naghatag lang ini sang kakugmat sa malapad nga pumuluyo nga mas malala pa sa COVID-19.

Ara kita subong sa panahon sa pag-atubang sa makamamatay nga COVID-19, isa ka rason kon ngaa nagdeklara man sang unilateral ceasefire ang Communist Party of the Philippines Central Committee agud mahatagan sang nagakaigo nga pag-atubang ang COVID-19 pandemic. May mando na sa tanan nga yunit sang NPA sa bilog nga isla sa idalum sang AGC nga indi maglunsar sang mga taktikal nga opensiba batok sa AFP/PNP kag iban pa nga pwersang armado sa idalum sini luwas sa aktibo nga pagdepensa halin sa pa-traidor nga atake sa mga tropa sang AFP/PNP. Hatagan ligwa ang mga medical personnel nga nagadul-ong sang ila serbisyo kag bulig para sa pumuluyo ilabi sa kaumhan kag kabukiran.

Ginamanduan ang tanan nga yunit sang NPA nga manguna sa pagmobilisa sa pumuluyo sa nasakupan sang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo nga kolektibo nga maghulag agud atubangon ang ini nga pandemic, pataason ang ila paghangop paano ini likawan kag pagtukib sang posible nga herbal nga bulong kag iban pa nga pamaagi sa pagbulong. Pangunahan man ang paghatag sang oryentasyon bahin sa hygiene and sanitation agud malikawan ang dugang nga problema sa ikaayong lawas.

Ginapanawagan sa tanan nga katapo sang militar nga tumanon nila ang ila untat lupok nga deklarasyon nga magpabilin sa ila detatsment kag magbulig sa paghatag serbisyo sa pumuluyo. Labaw sa tanan ipasiguro nga respetuhon ang tanan nga sandigan nga kinamatarung sang pumuloyo sa ekonomiya kag politikal.###

 

Mga paglapas sang AFP sa gindeklara nga unilateral ceasefire -- NPA-Negros