Mga sibilyang pinaslang ng PNP ang naaagnas na bangkay na natagpuan sa Dumagmang, Labo, Camarines Norte

Mga inosenteng sibilyan ang pinaslang ng PNP at iniwang naaagnas sa Dumagmang, Labo, Camarines Norte. Basag ang mukha at parehong may tama sa dibdib ang mag-amang Jetly at Louis Buenavente. Dulot nito, aabot na sa 17 ang napaslang at minasaker ng AFP-PNP-CAFGU sa rehiyon sa loob lamang ng tatlong buwan. Ibig sabihin, mayroong isang Bikolanong pinapatay kada limang araw. Lampas kalahati na ito bilang ng kanilang madugong rekord noong nakaraang taon, kung saan umabot sa 38 ang pinaslang at minasaker ng berdugong hukbo.

Halang talaga ang bituka ng mga pulis at militar – hindi makatulog sa gabi nang walang naihahandang tropeyo para sa kanilang pasistang amo. Mayroon man o walang taktikal na opensiba, mabigwasan man ang AFP-PNP-CAFGU o hindi, bahagi na ng kanilang araw-araw na pag-iral ang brutalidad, pamamaslang, panghaharas at paghahasik ng teror sa mga sibilyan. Buong lugod nilang sinusunod ang kill, kill, kill na atas ng rehimeng US-Duterte. Laganap sa buong bansa ang kanilang brutalidad sa pagpapatupad ng Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operations (SACLEO), Retooled Community Support Program (RCSP) at Focused Military Operations (FMO) kapwa sa kanayunan at mga sentrong bayan.

Mahigpit na nakikiramay ang Romulo Jallores Command (RJC-BHB Bikol) sa pamilya ng mga biktima. Kasabay nila ang Pulang hukbo sa paniningil para sa hustisya para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Makaaasa silang gagawin ng BHB ang lahat ng kanilang makakaya upang sila at sampu ng iba pang mga biktima ng pasismo ng estado ay mabigyan ng tunay na katarungan. Ngayon, higit kailanman, ang pinakamahalagang pag-ibayuhin ang pagkakaisa ng mamamayan. Itransporma ang galit at kalungkutang nararamdaman tungo sa kapasyahang pabagsakin ang pasistang rehimen at ganap nang wakasan ang paghahari-harian ng halimaw na diktador na nagpipiyesta sa dugo at pawis ng mamamayang Pilipino.

Bitbit ang alaala nilang mga linustay ang buhay, walang pagod na isusulong ng BHB ang demokratikong rebolusyong bayan upang mawakasan na ang kadiliman ng pang-aapi at pagsasamantala. Magkalda kita sa tingating! Magtalingkas sa pagkaoripon!

Magtalingkas sa pagkaoripon! Magkalda sa tingating!

Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!

Mga sibilyang pinaslang ng PNP ang naaagnas na bangkay na natagpuan sa Dumagmang, Labo, Camarines Norte