Mga sundalo ng 20th IB, inisnayp ng BHB-RUC

,

Inisnayp ng mga Pulang mandirigma mula sa Rodante Urtal Command (RUC) ang mga elemento ng 20th Infantry Battalion na nag-ooperasyon sa Barangay Epaw, Las Navas, Northern Samar noong Agosto 17. Isang sundalo ang napatay at napilitang umalis ang mga tropa ng militar sa erya noong Agosto 19.

Pinakatan naman ng 20th IB ang magkakatabing baryo ng Victory, El Empon, at Poponton ng parehong bayan kasabay ng brutal na pagpaslang kay Nilo Ogacho, kapitan ng Barangay Victory noong Agosto 18. Maalalang pinatay ng 20th IB ang upisyal ng barangay bilang ganti sa isnayp na ginawa ng BHB-RUC sa isang abusadong sundalo sa barangay.

Samantala, patuloy ang okupasyon ng militar sa 10 na baryo ng Catarman, Northern Samar at ilang baryo naman sa mga bayan ng San Isidro, Lope de Vega, at Bobon sa tabing ng Retooled Community Support Program o RCSP.

Mga sundalo ng 20th IB, inisnayp ng BHB-RUC