Mga Taktikal nga Opensiba sang LPC-NPA, Tamparos sa Nawong ni Col. Benedict Arevalo kag sang AFP sa Negros

Lubos ginadayaw sang Leonardo Panaligan Command ang mga isganan nga katapo sang NPA snipers team sa ika-2 nga hugna nga pag-snipe sa Brgy. Libas CAFGU Detachment, Isabela, Negros Occidental kahapon Nobyembre 14, 2018 alas 12:00 sa udto.

Ang sniping madinalag-on nga gintigayon matapos ang “sumbag sa hangin” nga operasyon militar sa binukid sang Moises Padilla kag Isabela, Negros Occidental kag Guihulngan, Negros Oriental nga nagsugod sadtong Nobyembre 10, 2018.

Indi “joke” ang ginahimo nga tactical offensive sang LPC-NPA. Wala man ginhimo sang NPA ang nasambit nga military action para lang nga may i-report sa mataas nga organo sang Partido ukon Command sang Bag-ong Hangaway sang Banwa. Labaw sa tanan, indi butigon ang NPA kag wala ginahimo sang New People’s Army ang paglunsar sang mga taktikal nga opensiba lamang nga ipahibalo ang kusog sang NPA, pagpamahug kag pagpangilkil sa mga pulitiko. Taliwas ini sa ginatikal ni Col. Benedict Arevalo sang 303rd Bde PA.

Ang matuod, sentral nga tahas sang NPA ang pag-agaw sang gahum pulitika sa nagahari nga sahi paagi sa pagpasingki sang inaway banwa kag armadong paghimakas. Depensahan ang kabuhi kag pangabuhian sang pumuluyo labi na ang sahing anakbalhas batok sa mapiguson kag mahimuslanon nga sahi dira sa nagaka-agnas nga mala-kolonyal kag malapyudal nga sosyedad Pilipino sa pagpanguna sang US-Duterte nga rehimen.

Ginsabat man sang NPA ang ginapangayo nga hustisya sang kadam-an nga mga pumuluyo sa kaumahan kag kasyudaran nga nangin biktima sang masingki nga militarisasyon, pagpangharas kag pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan, aktibista, lider-masa, pagmasaker sa mga mangunguma kag iban pa nga porma sang human rights violations nga direkta ginkomiter sang pasistang AFP, PNP kag iban pa nga para-military forces sang mapintas kag reaksyonaryong estado sa pihak sang demanda sini nga ipatuman ang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industrialisasyon.

“Pabilin sa baba” ang ginakupal ni Col. Arevalo nga offensive mode sang AFP sa pagtugis sa NPA. “Sumbag sa hangin” ang taktika ni Arevalo sa paglagas kag pagdugmok sa NPA sa Central Negros kag bug-os nga isla. “Tamparos sa nawong” ni Arevalo kag sa AFP ang madinalag-on nga mga taktikal nga opensiba sang LPC-BHB. Sa baylo, blunder kag desperado nga tikang sang AFP kag PNP ang ginhimo nga pagpanglagas kag pagpamatay sa mga demokratiko nga pwersa, aktibista kag mga inosenteng sibilyan kaangay sa pagtiro-patay kay Atty. Ben Ramos sa Kabankalan kag pagmasaker sa 9 ka mga mangunguma sa Sagay City

Mga Taktikal nga Opensiba sang LPC-NPA, Tamparos sa Nawong ni Col. Benedict Arevalo kag sang AFP sa Negros