Naghahasik ng kaguluhan ang rehimeng US-Duterte upang hadlangan ang karapatan ng mamamayan sa malayang halalan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Walang ilusyon si Duterte na kaya niyang maipanalo ang kanyang pangkatin sa pamamagitan ng patas na halalan. Alam na alam ng diktador na kung pahihintulutan ang boses ng mayorya, walang ni katiting na hibla ng pag-asang pipiliin ng sambayanang Pilipino ang anak niyang si Sara Duterte at si Bongbong Marcos, anak ng isa pang diktador, bilang mga bagong pinuno ng bansa. Dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit sapin-saping senaryo ng kaguluhan ang ipinapakana nila. Sa pamamagitan nito, tinatangka niyang hadlangan ang pagkakaroon ng isang malayang halalan at ang buu-buong pagsasapraktika ng sambayanan ng kanilang karapatang bumoto at pumili ng kanilang mga pinuno.

Sa Bikol, magkakasunod na kaso ng paglabag sa karapatan, mga pekeng labanan at paghahasik ng kaguluhang pinasisimunuan ng militar at pulis ang naitala sa pagpasok pa lamang ng taon. Isa sa pinakamalalaking pang-aatake ang pambubomba ng Joint Task Force Bicolandia mula sa himpapawid nitong Pebrero 21, alas-kwatro ng umaga sa Brgy. Igang, Masbate City. Anim na bomba ang ihinulog ng A-29B Super Tucano attack helicopter sa naturang komunidad na nagdulot ng labis na takot sa mga residente at pagkasira sa kanilang mga kabuhayan.

Sa pamamagitan ng mga orkestradong atakeng ito, ilinulusot ng rehimen ang pagdedeploy ng mas malaking pwersa ng berdugong AFP-PNP-CAFGU sa rehiyon – laluna sa mga prubinsyang pangunahing tinututukan nito. Sa Masbate, pagpasok ng Enero ay dinagdagan pa ng isang batalyon ng militar ang libu-libo nang pwersa ng AFP-PNP sa isla. Kasabay ng paghahasik ng kaguluhan at paghahanda ng mga senaryo ng batas militar at no elections, nagsisilbi ang mersenaryong pwersa ito sa pangangampanya para sa pangkating Marcos-Duterte, panggigipit sa masa at pagpilit sa kanilang iboto ang mga kasapakat ni Duterte.

Samantala, sa pambansang antas, naglabas na rin ng resolusyon ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Anti-Terrorism Council na nagtatatak sa ilang mga organisasyon bilang mga terorista. Layunin nitong pagkaitan ng malawak na suporta at boto ang mga progresibong partylist at kandidato para sa nalalapit na halalan.

Kaisa ng masang Bikolano at buong sambayanang Pilipino ang NDF-Bikol sa paninindigang mananatiling huwad at bulok ang eleksyon hanggat mayroong mga sagadsaring tiranong tulad ng pangkating Duterte na namumugad sa gubyerno. Upang tunay na maisapraktika ang karapatan sa malayang pagboto at pagpili ng pinuno, kinakailangang magkaisa ng mamamayan sa pagpigil sa lahat ng maruruming pakana ng rehimeng US-Duterte na makapanatili sa pwesto.

Naghahasik ng kaguluhan ang rehimeng US-Duterte upang hadlangan ang karapatan ng mamamayan sa malayang halalan