NDF-Bicol sa pagbibigay katwiran ng PNP sa lohikang tokhang

Hindi kailanman uubra sa mamamayan ang pakana ng PNP na paratangang mga latak ng lipunan ang mga biktima nila sa madugong gera kontra droga. Matapos ang halos limang taong pagpapatupad nito sa ilalim ng rehimeng US-Duterte at puu-puong libong pinaslang sa ngalan nito, mulat na ang mamamayang pawang shortcut ang lohikang ‘nanlaban’ para takasan ng PNP ang due process. Ngunit hindi kailanman sapat ang anumang paratang – adik, terorista, rapist at iba pa – para bigyang-katwiran ang tahasang pamamaslang ng mga berdugo. Tandaan ng PNP: Sa bawat ‘nanlaban’, mayroong sanlibo’t sanlaksang mamamayang handang tumayo at lumaban para sa katarungan.

NDF-Bicol sa pagbibigay katwiran ng PNP sa lohikang tokhang