NDF-Bicol sa pagpaslang sa dalawang sibilyan sa Catanduanes

Mga berdugo ang pumaslang kina Greg at Uno, mga residente ng Brgy. Progreso, San Miguel, Catanduanes noong Marso 31. Tila target practice lamang ang turing ng militar at pulis sa mga sibilyan! Saanmang bahagi ng rehiyon, saksi ang masang Bikolano kung gaano sila karahas. Wala silang respeto sa karapatang tao. Wala silang konsepto ng katarungan. Makaaasa ang mga pamilya nina Greg, Uno at ng libu-libo pang biktima ng terorismo ng estadong higit pang palalakasin ng NDF-Bikol at ng buong rebolusyonaryong kilusan ang paglaban upang mapapanagot ang rehimeng US-Duterte at makamit ang katarungan.

NDF-Bicol sa pagpaslang sa dalawang sibilyan sa Catanduanes