NDF-Bicol sa pagsibak ni Eleazar sa isang pulis na nakapatay ng babae sa Quezon City

Hinding-hindi maitatago ni Eleazar ang kabulukan ng PNP kahit ilan pang pulis ang sibakin niya upang makapagpabango sa publiko. Ang katarungan para sa lahat ng biktima ng SACLEO, tokhang at iba pang marahas na operasyon ng PNP ay hindi makakamit sa pamamagitan lang ng pagsibak sa pwesto ng iilang elemento, kung hindi sa pagwasak ng mismong institusyong na nagpapalaganap ng bulok, pyudal at pasistang kultura. Para sa masang api’t pinagsasamantalahan, malinaw kung sino ang tunay na kaaway: ang PNP, AFP at iba pang institusyon at makinarya ng estado at ang imperyalismo.

NDF-Bicol sa pagsibak ni Eleazar sa isang pulis na nakapatay ng babae sa Quezon City