NDF-Bikol sa naitalang -9.5% GDP noong 2020

Hindi kailanman maaasahang lumago ang isang ekonomyang nakatali sa kapritso ng mga dayuhang kumpanya at alipin ng monopolyo kapitalismo. Hanggat nagpapakatuta sa imperyalismo ang gubyerno, asahang patuloy na bubulusok ang ekonomya ng bansa, tanggalin man ng rehimeng US-Duterte ang mga restriksyon ng lockdown.

Higit pa itong titindi kapag irinatsada at ipinatupad ang charter change at buu-buong ibinukas ang ekonomya ng bansa sa mga dayuhan. Mangyayari lamang ang tunay na paglago ng ekonomya kung tunay na itong nagsisilbi sa pangangailangan at interes ng mamamayan – kapag nagkaroon na ng lupa ang mga magsasaka, tiyak na trabaho at nakabubuhay na sahod para sa mga manggagawa, libre, naaabot at de-kalidad na edukasyon para sa kabataan at makamit na ng masang inaapi’t pinagsasamantalahan ang kanilang mga demokratikong interes.

NDF-Bikol sa naitalang -9.5% GDP noong 2020