NDF-Bikol sa pangit na serbisyo ng APEC at pribatisasyon ng kuryente

Pangit na serbisyo, mataas na presyo – iyan ang tatak ng APEC sa masang Albayano. Ito ba ang magandang serbisyong pinagmamalaki nilang dulot ng pribatisasyon – ang pagputol ng linya ng kuryente sa isang buong isla ng Rapu-Rapu at ilan pang bayan ng Albay? Nagkukulang na ang APEC sa pagkamalikhain upang malusutan ang kanilang kapalpakan. Anupamang sabihin nila, higit nitong pinatitingkad na ang prayoridad sa mga pribadong entidad ay ang pagkamal ng labis-labis na kita, hindi sinsero at maayos na pampublikong serbisyo.

NDF-Bikol sa pangit na serbisyo ng APEC at pribatisasyon ng kuryente