NDF-Bikol sa programang Barangayanihan ng PNP

Sinong linoloko ng PNP? Kahit anong gawing pagpapabango ng AFP-PNP-CAFGU ay hinding-hindi nila maikukubli ang sangsang ng reaksyunaryong estado! Alam naman ng lahat na nakikiuso lang ang mga ito sa progresibong inisyatiba ng mga community pantry sa kanilang hungkag na Barangayanihan. Saanmang bahagi ng bansa, alam ng mamamayang hindi pagkakaisa at pagtutulungan, kung hindi pagkamakasarili at karahasan ang umiiral sa kaibuturan ng PNP. Mulat silang tanging sa kanilang pagkaisa tunay na mapapalaya ang kanilang mga sarili mula sa tanikala ng pang-aapi at pagsasamantala.

NDF-Bikol sa programang Barangayanihan ng PNP