NDF-EV gin-aghat an katawhan nga suktan hi Gov. Sharee Ann Tan ha pagpasibaya ha mga biktima han katgutom ngan militarisasyon ha Samar

Gin-aghat yana han National Democratic Front-Eastern Visayas an katawhan nga suktan hi Gov. Sharee Ann Tan ha landaw nga pagpasibaya ha mga biktima han militarisasyon ha Samar ngan gamiton an elektoral nga nataran agud magin lansaran han pakigbisog kontra ha dinastiya Tan nga pira na katuig nga nagpapahimulos ha karikuhan han Samar samtang mahuyo naman ha panalapas ha tawhanon nga katungod ngan diri nagtatagad ha hiluagan nga kagutom nga naglalasurbo yana ha Samar.

Ginsusukna han NDF-EV an kawaray kasingkasing ni Gov. Tan ha kadiri pagpadara han ayuda ha mga parag-uma ha Samar nga ginlalasurbo han kalamidad han kathuraw. “An pira kabulan nga kathuraw nagpatay han paninanum han mga parag-uma. Ura-ura kahimubo an presyo han kopras nga naabot la ha P7.00 kada kilo an kasagaran nga presyo, alkansi ura-ura kun igtatanding ha gastos ha pagkopras. Ura-ura kamahal an presyo han bugas samtang barato ura-ura an presyo han humay. Samtang, diri pa nasosolusyunan han prubinsyal nga gubyerno an padayon nga peste ha abaka. Namamangpangan an hiluagan nga kagutom tungod han kalamidad nga kathuraw.

“Makusog an hangyo han mga parag-uma nga magpadangat hin tambulig an gubyerno, kundi nagpapabilin nga buta-bungol hi Gov. Tan. Lugod, nahura ha kabaryuhan an PANGAKO, usa nga sistema han “cash assistance” nga iginhahatag ha mga lunod-patay nga tagsuporta han mga Tan nga nakantidad hin P500 kada bulan,  kabalyo han botos ha ira pamilya. Tungod han kagutom, napipiritan an mga parag-uma nga igdeklara an kalugaringon nga nasuporta ha dinastiya para han saad nga duha kakilo nga bugas ngan kwarta, kabalyo han pagpalista han ngaran ngan saad nga bobotosan an ngatanan nga membro han pamilya han dinastiya nga Tan nga kandidato yana nga eleksyon. Napila pa hira bisan ura-ura kahilaba, gatus-gatos o sobra pa an kadamo han tawo, danay naabot pa gab-i an paghinulat han desperado nga mga kablas. An bugas pa gud tikang ha prubinsyal nga gubyerno, diri personal nga bulig han mga Tan. Ura-ura nga pakatamay ini ha kablas nga kamutangan han mga parag-uma ha Samar, nga ha butnga han kagutom ngan kalamidad han kathuraw, ginsisingabot han dinastiya nga Tan  pa agud seguruhon an botos yana nga eleksyon.

Dugang pa ni Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas, nagpapabilin nga mahuyo ngan pasibo hi Gov. Tan atubangan han grabe nga pangabuso han 8th Infantry Division labina ha mga bungto han San Jorge, San Jose de Buan, Calbiga ngan Pinabacdao, Samar. “Kabalyo han pagseguro nga makokontrol han dinastiya nga Tan an botos yana nga eleksyon, waray bisan ano man nga pagkundenar nga ginhimo an gubernador ha luyo han ebakwasyon han yukut-yukot nga parag-uma ha Samar hadin Enero ngan Marso. Waray liwat pagkabantad hi Gov. Tan ha luyo han brutal nga pagpataya kan Kap. Wilmar Calutan ha Brgy. Beri, Calbiga Samar. Ginkukunsinti ni Gov. Tan  an padayon nga imposisyon han balaud militar ha bug-os nga Samar, nga makikita ha iya kainutil nga suktan an 8th Infantry Division ngan pagiknon an armado nga kasundaluhan hini nga nagkakampo ha sakob han komunidad han sibilyan, nananarhug ngan landaw nga nanginginlabot ha eleksyon.”

Nanawagan hi Fr. Santiago Salas nga magin maisugon ngan atuhan an kalamidad han dinastiya nga Tan nga padayon nga nagpapakuri ha mga Samarnon. “Diri malalauman an usa nga nagdedeklara nga magtataglawas ha konggreso ha mga Samarnon nga buta-bungol ha araba han katawhan. An praktis han dinastiya nga Tan ha naglabay nga katuigan ngan ha haros duha kadekada nira nga pangatungdanan putos han kurapasyon, pagpasibaya ngan pagpahimulos ha karikuhan han Samar gamit an ira poder ha prubinsya. Ha sugad, kinahanglan bantaron ngan papagbatunon labina gud hi Gov. Sharee Ann Tan nga nangungulo ha Regional Peace and Order Council, kundi inutil ha pagsolbar han grabe nga kasamukan yana ha kabaryuhan durot han militarisasyon.”

NDF-EV gin-aghat an katawhan nga suktan hi Gov. Sharee Ann Tan ha pagpasibaya ha mga biktima han katgutom ngan militarisasyon ha Samar