NDFP-Mindoro nananawagan na ipatupad ang isahang panig na tigil-putok sa Mindoro; Gawing Ligtas ang Isla sa Pananalasa ng COVID-19

Sinusuportahan ng NDFP-Mindoro ang deklarasyon ng pambansang pamunuan ng CPP para sa isahang panig na tigil putok [Unilateral Ceasefire] upang alisin ang anumang hadlang sa pagbibigay ng kinakailangang rekurso at serbisyo sa mamamayan sa pagharap nito sa panganib ng COVID-19. Nananawagan din ito sa lahat ng armadong tropa ng GPh na ipatupad ang idineklarang Unilateral Ceasefire [UCF] ng rehimeng Duterte upang magamit ang lahat ng rekurso ng gobyerno sa kapakanan ng mamamayan sa panahong ito
ng kagipitan na dulot ng pandemya.

Ang buong rebolusyonaryong kilusan sa pangunguna ng CPP-NPA-NDFP ay kumikilala sa kakagyatan ng pagharap sa COVID19. Sinusuportahan nito ang panawagan ni UN Secretary General Antonio Guterres para sa pangdigdigang tigil putukan ng lahat ng nagdidigmaang partido at/o estado upang magkatulungan sa pagharap sa pandemic na COVID19.

Dahil dito, panghahawakan ng NDFP-Mindoro ang deklarasyon ng pambansang pamunuan ng CPP para sa isahang panig na tigil putok. Gagawin nito ang lahat ng makakaya upang maging ligtas ang isla ng Mindoro sa pananalasa ng nasabing bayrus o kung hindi man ay mapaliit ang idudulot nitong pinsala sa mamamayang Mindoreno. Sa pamamagitan nito, hangad nitong makapag-ambag sa pambansang pagsisikap ng buong rebolusyonaryong kilusan para maging ligtas o kung hindi man, mabawasan ang panganib at pinsalang idudulot nito sa sambayang Pilipino.

Sa ganitong diwa, kinokondena ng NDFP-Mindoro ang nagpapatuloy na mga FMO/RCSP [Focused Military Operations at Retooled Community Support Program] na mga kontra-insurhensyang operasyon ng 203rd Brigade-Phil Army, PNP at mga paramilitar na hawak nito.

Sa kabila ng deklarasyong UCF ng rehimeng Duterte na epektibo noong 19 Marso 2020, nagpatuloy ang mga operasyon sa kontra insurhensya sa pokus nilang erya kapwa sa Occidental at Oriental Mindoro.Dapat bigyang prayoridad ang pagbigay ayuda at serbisyo sa mamamayan na ngayon ay
kumakalam ang sikmura, hindi makapaghanapbuhay at labis ang kakapusan. Kung matatandaan, bago pa dumating ang COVID-19, sinalasa na ng dalawang magkasunod na bagyong Tisyoy at Ursula ang isla ng Mindoro.

Imbis na ituon ang rekurso ng gubyerno sa pagtulong sa mamamayan na patung-patong na ang kahirapan ay mas inuuna pa nito ang kontra-insurhensyang operasyon na FMO at RCSPO. Hindi kailangan ng mamamayan ang FMO/RCSP. Dapat itong itigil at ipul-awt na ang mga nag-ooperasyong yunit tungo sa kanilang mga baraks. Sa halip, dapat ilaan na ang pondo ng gobyerno sa kagalingan na mamamayan sa pagharap nito sa panibagong pinsala sa kabuhayan at panganib sa buhay na dulot ng pandemyang COVID-19.

Dapat dagdagan ang serbisyo, kagamitan at pasilidad para sa pagharap sa banta at pananalasa ng COVID-19. Dagdagan ang mga mangagagawang pangkalusugan, paunlarin ang libreng serbisyong pangkalusugan, paramihin ang pasilidad at kagamitang pangkalusugan, at higit sa lahat tiyakin ang mataas na resistensya sa sakit na makakamit lamang sa komprehensibong pangangalaga sa kalusugan, paglutas sa kagutuman, malusog na ekonomiya at pagtitiyak sa balanseng kapaligiran.

Ang pandemyang dulot ng Novel Corona Virus ay magsilbing panggising sa atin upang seryosong pag-aralan ang programa ng NDFP bilang alternatibo sa harap ng maraming kakapusan ng pagharap dito ng rehimeng Duterte. Kailangang ipatupad ang pangmatagalang solusyon sa ugat ng pagkaatrasado ng bansa at kahirapan ng sambayanang Pilipino na siyang dahilan ng paglaganap ng iba’t-ibang tipo ng sakit.

Pangunahing nilalaman nito ang pagpapatupad ng tunay na programa sa reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Ang mga ito ang tanging solusyon upang maging masagana at maunlad ang lipunang Pilipino!

Palawakin ang pagkakaisa ng mga Mindoreno at sambayanan upang labanan ang Covid19!
Labanan ang militaristang lockdown ng rehimeng US-Duterte!
Ipatupad ang tunay na reporma sa lupa!
Ipatupad ang pambansang indsutriyalisasyon!

NDFP-Mindoro nananawagan na ipatupad ang isahang panig na tigil-putok sa Mindoro; Gawing Ligtas ang Isla sa Pananalasa ng COVID-19