NPA-Central Negros: Kabutigan sang 303rd Brigade Paghinabon sang ila Kalutusan Batok sa NPA

Butigon si Col. Inosencio Pasaporte sang 303rd Bde PA sa pagpsibangud sa NPA nga nagapangilkil ini sang tag P2,000.00 sa kada benepisyaryo sang Social Amelioration Program sa isla sang Negros.

Desperado nga nag-imbento naman sang istorya si Col. Pasaporte kag ang AFP. Ang matuod, paghinabon lamang ini sang ila kalutusan sa pagpakig-away batok sa New People’s Army kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sa tunga sang pandemya nga COVID-19.

Kaugalingon lamang nga ginabuyagyag ni Col. Pasaporte nga ginaprioridad sini ang pagpasingki sang militarisasyon sa Central Negros imbes ang paghatag kabug-aton sa pagsolbar sang krisis dala sang halit sang Coronavirus sa malapad nga pumuluyo.

Tuyo ni Pasaporte nga kuhaon ang simpatiya sang pumuluyo batok sa NPA. Gusto man ni Pasaporte nga musingan ang maayo nga rekord sang New People’s Army sa pag-alagad sa masa sa tion nga may mga katalagman kaangay sang pagpakig-away sa COVID-19, grabe nga gutom kag iban pa.

Daw ido nga basa si Pasaporte nga nagapailo-ilo sa masa nga indi na magsuporta sa New People’s Army.

Bisan anu pa man, lubos ang pagkilala sang masa sa NPA. “Wala bisan anuman ang masa kon wala sang New People’s Army.” Ang NPA ang matuod nga hangaway sang masa sa pagdepensa sang ila kabuhi, duta nga palangabuhian kag seguridad batok sa despotiko nga agalon may duta kag sa pasismo sang estado kaangay sang awtokratiko kag pasista nga rehimeng US-Duterte.

Samtang ang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) ang hayag nga reaksyunaryo, mersenaryo kag pasista apang “tigreng papel” nga makinaryas sang nagahari nga sahi sang reaksyunaryo, inutil, korap, pabaya kag tiraniko nga rehimeng US-Duterte.

NPA-Central Negros: Kabutigan sang 303rd Brigade Paghinabon sang ila Kalutusan Batok sa NPA