Gipakusog nga kampanya sa AFP sa Daguma range malampusong gisuklan sa NPA

Sa okasyon sa ika-50 nga kasumaran sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan, ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Daguma Range anaa sa aktwal nga malahutayon apan malampusong pagsukol sa wala’y-puas nga pagpanulong sa reaksyunaryong estado.

Ang gipakusog nga operisyon sa AFP sa rehiyon nga misugod niadtong Enero kasumpay lamang sa serye sa mapakyasong mga kampanya niini sa miagi. Tin- aw na nga nasabtan sa mga masang mag-uuma ug Lumad sa lugar nga ang walay hunong nga pagpangatake sa mga reaksyunaryong pwersa sa ilang teritoryo nagatumong nga sumpoon ang ilang pakigbisog alang sa yuta ug suportahan ang pagsugok sa mining ug logging.
Niadtong ulahing bahin sa Enero, sunod-sunod nga mga aksyon batok sa kaawayng mga pwersa ang gitagbo sa BHB-Sultan Kudarat sa pagsugod sa operisyon sa AFP. Ang serye sa mga opensiba gisugdan sa pagharas sa detatsmen sa Marines sa sityo Maat, Brgy. Sangay, sakop sa Kalamansig
niadtong Enero 22. Duha ka mga sundalo ang nasamdan sa maong atake.

Mimontar og ambus ang usa ka yunit sa BHB batok sa reinforcement sa kaaway. Niadtong Enero 24, nabirahan niini ang komboy sa Marines nga naglatas sa haywey sa Kabukbukan, Brgy. Kipungot sakop sa Palimbang. Migamit ang BHB og command detonated explosives hinungdan sa kalit ug dakung kadaut sa kaaway. Nawatas ang usa ka sakyanan sa kaaway samtang ang laing usa nawad- an og kontrol ug nahulog sa pangpang. Wala na nakasukol ang mga pasista. Sumala sa mga lumulupyo sa lugar, dili moubos sa 20 ka mga sundalo ang namatay, ug daghan sab ang mga nangaangul.

Laing pag-ambus sab nga gipatuman sa usa ka grupo sa mga Pulang manggugubat sa BHB ang nahitabo niadtong Enero 25 sa Brgy. Paril, sakop sa Kalamansig. Nabuthan sa command detonated explosive sa BHB ang luyong bahin sa military truck nga gisakyan sa mga tropang Marines. Duha ka mga sundalo ang diha- dihang namatay, samtang laing duha ang nasamdan.

Sa pagtapos sa Enero, gibubu-an sa AFP og mas daghang mga pwersa ang hilit nga mga barangayng sakop sa mga lungsod sa Kalamansig, Sen. Ninoy Aquino ug Palimbang. Gigamit ang usa ka barko sa Philippine Navy ug mga military choppers aron mohatod sa ilang reimporsmen nga naglakip sa mga tropa ug mga makinarya, kahimanan ug panginahanglang militar alang sa sustenidong operisyon sa kabukiran.

Ang kasamtangang kampanya nag-unang nakapunting sa bukirong mga lugar sa Kalamansig nga naglukop sa forest plantations ug gilarawng mining site sa DMCI.

Niadtong Pebrero 3, usa ka kolum sa MBLT-2 ang giambus sa mga Pulang manggugubat sa sityo Kiblis, Brgy. Hinalaan, sakop sa Kalamansig. Lima ka mga sundalo ang nasamdan sa maong panghitabo.

Laing armadong panangsangka tali sa grupo sa mga Pulang manggugubat sa NPA ug mga tropa sa MBLT-2 ang nahitabo niadtong Pebrero 5 sa Kapuyan Blag, Brgy. Datu Wasay sakop sa Kalamansig. Mokabat sa 28 ka mga elemento sa Marines ang namatay ug daghan ang mga naangul bunga sa maong insidente. Sumala sa mga taho, nagkapinusilay ang mga pasista sa ilang pagmaniubra ug naunay sa pagpanganyon sa AFP.

Samtang naglanat ang operisyon sa Philippine Marines sa kasadpang Daguma, mipahigayon sab ang 33rd IB-PA og pupanahong operisyon niini sa sidlakang bahin niadtong milabayng bulan. Niadtong Marso 10, giambus sa usa ka tim sa BHB ang usa ka military truck sa 33rd IB sa Brgy. Titulok, Bagumbayan. Bayente-tres ka mga pasistang sakay sa trak ang nangasamdan.

Bisan og mas gipakusgan sa AFP ang brutal nga kampanya niini, ang hukbo sa katawhan ug rebolusyonaryong masa sa Daguma mahugut nga nagaasdang sa gubat sa katawhan. Malig-ong ginabarugan sa NPA ang interes sa katawhan samtang maisogong gipanumpa sa mga Lumad nga makig-away sila alang sa ilang yuta hangtud sa kinatapusan. Determinado ug andam silang suklan ang nagkagrabeng kontrarebolusyonaryong kabangis ug supakon ug palagputon ang pasista-diktador nga rehimeng US-Duterte.

Gipakusog nga kampanya sa AFP sa Daguma range malampusong gisuklan sa NPA