NPA-EV ha CHR: Mga paburuthon ha ambus ha Eastern Samar, command-detonated ngan gin-gamit ha mga aktibo nga paramilitar

Read in: English

Ginseguro han Bagong Hukbong Bayan (NPA) ha Eastern Visayas ha Commission on Human Rights (CHR) nga an command-detonated explosives (CDX) han BHB ha ambus hini ha Jipapad, Eastern Samar gintutugutan han international humanitarian law ngan gin-gamit kontra ha mga naka-duty nga paramilitar.

Ginbaton ni Ka Karlos Manuel, tagapagyakan han Efren Martires Command (NPA-EMC), an pahayag ni CHR Deputy Secretary Marc Louis Siapno nga nagkukundenar ha aksyon militar hadton Hulyo 7 nga nakapatay ha usa nga sarhento han 52nd Infantry Battalion ngan upat nga elemento han Civilian Armed Force Geographical Unit (CAFGU.)

Pagkaklaro ni Manuel, “Ginpabuto han mga Pula nga mangaraway an tulo nga CDX han makit-an hini an mga kaaway nga sumulod ha killing zone pira kametros an kahirayuon ha detatsment han CAFGU. Diri contact-detonated o victim-activated an mga CDX, sanglit diri ini gindidid-an han 1997 Ottawa Treaty.”

Dugang han tagapagyakan han NPA-EMC, diri bisan diin la nagtataod han bomba an NPA kundi makurimot nga gin-aadman an gios han kaaway nga naabot hin pira kabulan antes an usa nga taktikal nga opensiba agud seguruhon nga klaro kaupay an pag-atake ha mga kaaway hini, kaupod an mga aktibo nga paramilitar sugad han mga elemento han CAFGU.

“Tubtub ha adlaw antes an ambus, gawas-sulod ha ira detatsment an mga elemento han CAFGU kaupod an ira kontroler tikang ha 52nd IB samtang armado hira han higtaas nga kalibre han pusil. Ha adlaw mismo han opensiba han NPA, armado hira han mga pistola ngan nagpabilin komo lehitimo nga target han NPA. Kaparte hira han tropa han kaaway nga naghihimo han kombat-intelidyens-saywar nga operasyon ha diri mamenos ha lima nga bungto ha norte han Eastern Samar,” sering ni Manuel.

Samtang, ginsukna ni Manuel hi 8th Infantry Division commander Maj. Gen. Pio Diñoso III ha pagpostura nga narespeto hiya ha tawhanon nga katungod ngan paggamit han mahugaw nga propaganda. “Kahuman mahiagum han susrunod nga kaperdihan kontra ha NPA, nagbibinuwa ngan nagyiyinawyaw na la hi Diñoso samtang pakyas an ira mga “surgical” airstrike, kanyon, ngan masinggan nga maigo an NPA nga ginbabalewaray an katalwasan han mga apiki nga komunidad han sibilyan.”

Sanglit, gin-aghat ni Manuel an CHR nga imbestigaran an pinakabag-o nga kaso han panganyon, paturapak nga panmusil, iligal nga panrekisa ngan aribitraryo nga pagdetiner nga ginhihimo han mga tropa han 8th ID, partikular ha mga komunidad han parag-uma ha Catubig ngan Las Navas ha Northern Samar.

“Nagpapatapod an NPA ha katawhan nga padayon ini nga makikigbisog agud kab-uton an rebolusyunaryo nga hustisya ngan maglalansar han mga taktikal nga opensiba agud sirutan an pinakalanong nga kriminal ha ranggo han mga armado nga pwersa han rehimen Duterte, ipasulong an armado nga pakig-away, ngan pabagsakon an tiraniko nga paghahadi ni Duterte,” pagtatapos ni Manuel.#

NPA-EV ha CHR: Mga paburuthon ha ambus ha Eastern Samar, command-detonated ngan gin-gamit ha mga aktibo nga paramilitar