NPA, Ginbunal ang Kriminal kag Terorista nga AFP kag PNP sang Rehimeng Duterte

 

Wala makurong sang militarista nga lockdown ang rebolusyonaryo nga pagbato sang pumuluyo sa isla sang Panay batok sa kakugmat kag kalakasan nga ginasabwag sang mapangdalasa nga opensibang operasyon militar sa kaumhan nga mas makahalalit pa sa COVID.

Angkon ang malapad kag madalum nga suporta sang pumuluyo, ginbunal sang mga yunit sang NPA ang mersenaryong tropa sang 3ID sa Panay kadungan sa pagbulig sa pumuluyo sa pag-amlig sang ila ikaayong lawas sa tunga sang pandemya. Mayo 3, 2020 ginharass sang isa ka tim sang NPA ang bag-o tukod nga CAFGU detatsment sa Brgy. Barasan, Igbaras, Iloilo. Pagkasunod nga semana, gintublag sang lupok sang NPA ang Anhawan detatsment sa Janiuay, Iloilo sang Mayo 11 kag ang Apong detatsment sa Sibalom, Antique sang masunod nga adlaw. Kaagahon sang Mayo 25 sekreto nga napalapitan kag ginpalukpan ang Cafgu detatsment sa Brgy Katipunan, Tapaz, Capiz. Sang Hunyo 22 ginharass naman ang Trangka detachment sa Maasin, Iloilo. Samtang 4 ang patay kag 3 ang pilason sa tropa sang 61stIB sang gin-ambusan ang ila convoy sa hi-way sa sakop sang Brgy. Igbucagay, Hamtic Antique sang Hulyo 2 sang gab-i.

Ginlab-ot sang malaba nga kamot sang rebolusyonaryo nga hustisya ang masupog nga ahente sa paniktik sang IPPO Provincial Intelligence Unit kag sang Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) si P/MSgt Arnel Paurillo sang ginsilutan ini sang yunit isparo sang Napoleon Tumagtang Command (NTC) sang alas 9:30 sang gab-i sadtong Hunyo 15, 2020, sa Brgy. Teniente Benito, Tubungan, Iloilo. Natigayon nga madis-armahan ang intel asset sang PNP nga si Nicolas Capeña sang Brgy. Barasan, Leon, Iloilo sa checkpoint sang NPA-NTC sang Hunyo 1, 2020. Nakuha sa nasambit nga mga ahente sa paniktik ang 3 tanan ka pistola, mga bala kag iban pa nga kagamitan.

Ginhinago naman sa publiko sang 3ID,PA ang ila patay kag iban nga kaswalidad nga naagum tuga sang ila nga mga napaslawan nga patraidor nga pag-atake kag ginhimo nga mga opensiba sang mga yunit sang NPA sa panahon sang untat lupok kag nagapadayon nga pandemya. Batasan na ini sang AFP para makalikaw sa dugang nga kahuy-anan sa publiko kag pagwaon nga ara sa ila pirme ang bentaha. Samtang 1 ang nangin kaswalti sa bahin sang NPA resulta sang amo nga mga pagpang-atake. Amon ginapasidunggan si Ka Lean/Lucas, Malvin Christian Cruz, sa tunay nga ngalan nga maisog nga naghalad sang iya kusog kag kinaalam para hilwayon ang pumuluyo halin sa kamot sang mapintas nga rehimen.

Indi na mahimo tabunan sang mga ginalubid nga kabutigan sang AFP kag PNP para punggan ang naga-indakal nga kaakig sang pumuluyo nga indi na makaagwanta sa kriminal nga kapabayaan kag kapalpakan sang Rehimeng Duterte. Daku ang salabton sang AFP kag PNP sa madamo nga kaso sang pagpamatay, pagpamahog kag red tagging sang mga progresibo kag inosente nga mga sibilyan agud hatagan rason ang ila pagpanglupig.

Mabaskog nga nagapanawagan ang Coronacion “Waling-waling” Chiva Command sa tanan nga rebolusyonaryo kag makibanwahanon nga pumuluyo nga hugton ang paghiliusa para batuan ang korap, tiraniko, paantus kag traidor nga rehimen ni Duterte. Padayon nga sakdagon ang armado nga paghimakas bilang pinakamakahulusga nga armas sa pagpangapin sa demokratiko nga interes sang pumuluyo kag pagdul-ong sa kalaglagan sang pasista nga pagginahum .

Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte! Mag-entra sa NPA!

NPA, Ginbunal ang Kriminal kag Terorista nga AFP kag PNP sang Rehimeng Duterte