NPA mipahamtang og daghang kaswalti sa kaaway sa mga engkwentro sa Sultan Kudarat

 

Ang Marine Battalion Landing Team-2 nakabaton og daghang kaswalti sa bag-ohay lang nga nahitabong mga armadong engkwentro tali sa mga pwersa sa Mt. Daguma Subregional Operations Command sa New People’s Army ― Far South Mindanao.

Ang naasoyng mga panagsangka nahitabo sa bukirong bahin sa Barangay Sangay sakop sa lungsod sa Kalamansig sa probinsya sa Sultan Kudarat samtang ang MBLT-2 nagpahigayon og kusganong operisyong militar sa maong lugar. Niadtong Setyembre 16 dul-an sa alas 3:00 sa kahaponon, giambus sa NPA ang usa ka kolum sa kaaway sa Sityo Sinapsap, ug niadto sab Setyembre 17 sa alas 11:30 sa buntag laing panagsangka ang nahitabo sa kasikbit nga lugar sa Sityo Kati.

Ang hanas nga pagsabut sa maniubra sa kaaway mipasayon sa pagtibuok sa NPA og tukmang plano sa ambus dihang gialarma sila sa pag-abot sa mga pwersang Marine sa barangay. Mimontar sila og command detonated explosives sa gitakdang mga lugar sa ambus samtang ang lokal nga milisya mitabang sa pagpanaod og lumadnong mga kahimanang pangsangka.

Ang taktika malampusong nakahatag og dakung kadaut sa mas daku nga kaawayng pwersa.

Madilaabong pagtimbaya sa mga Pulang manggugubat ug kumander sa MDSROC nga maunungong misangka ug misilot sa pasistang kaaway nga pwersa! Ang inyong maugdang nga paghukum mahinungdanon sa pagkab-ot og bentahe batok sa mas lig-on og armas nga kalaban. Among pagtimbaya sab sa mga masa ug rebolusyonaryong mga pwersa sa West Daguma kansang walay puas nga pagsuporta mahinungdanon kaayo sa pagkab-ot og mga kadaugan ug pag-asdang sa rebolusyon.

Ang AFP nga kanunayng tak-om kalabot sa ilang militar nga kapildihan mipahayag nga usa lamang ka sundalo ang namatay ug laing usa ang nasamdan sa engkwentro sa Sinapsap. Apan anaay miawas nga impormasyon gikan mismo sa militar nga nagkumpirmang 14 ka mga tropang Marines ang nakalas sa gubat, samtang anaay pipila ka grabeng nasamdan ang wala na nakaabot sa ospital, ug anaay nakabsa’g kinabuhi samtang ginadapata’g tambal.

Walay kaswalti sa bahin sa NPA sa naasoy nga mga insidente.

Mipahigayon gilayon ang AFP sa pagpamomba ug pagpanganyon ug mipadala kini og Huey chopper aron salbaron ang mga kaswalti sa ilang tropa.

Samtang nagpadayon ang operisyong militar, nagkadaghan ang mga kasong paglapas sa militar ug nagkadaghan sab ang mga sibilyan, labi na sa han-ay sa Lumad, nga nahimong huyang nga mga biktima sa militar nga kabangis.

Sumala sa mga taho gikan sa lokal nga mga grupong sibilyan, usa ka mag-uumang Dulangan-Manobo ang mireklamo nga gilumpag sa mga pasista ang iyang panimalay, gipang-ibot ang iyang mga pananom ug gihimong tugpahanan ang iyahang umahan nga walay pagtugot niya. Ang mireklamo nga si Blanko Kansal miingon sab nga gihugawhugawan sa mga sundalo ang iyahang mga kabtangan (basaha: gilibangan ang ulunan) ug gipangkatag sa yuta ang gitagana niyang bugas ug asin. Ang iyang silingan nga si Salba Kamandan mireklamo sab nga gibugha sa mga sundalong Marines ang dingding sa iyang balay ug gipanggatong.

Ang masupilon nga operisyong militar sa West Daguma napailalom sa direktiba sa Joint Task Force Central nga gimugna sa Western Mindanao Command. Ang makapasilag nga tumong niini mao ang pag-alagad ug pagpanalipod sa dagkung lokal ug langyawng mga negosyo sa rehiyon, partikular ang makadaut sa kinaiyahan nga mga negosyong logging ug mining ni Consunji sa Sultan Kudarat. Nagtakuban lamang kini sa pagya nga gubat batok terorismo.

 

 

NPA mipahamtang og daghang kaswalti sa kaaway sa mga engkwentro sa Sultan Kudarat