NPA, NDF Negros Island nagakundenar sa Sagay Masaker bilang pinakasiligni kag mapintas nga pagpamatay sa mga mangunguma sa idalom ni Duterte

NEWS RELEASE

References:
Ka Juanito Magbanua, Apolinario Gatmaitan Command, NPA-Negros
Ka Frank Fernandez, National Democratic Front – Negros

“Mapintas nga mga tigpamatay, bat-olan nga mga butigon”, amo ini ang paglaragway sa Apolinario Gatmaitan Command sang New People’s Army sa Isla sang Negros (AGC – NPA Negros Island) sa mga mataas nga opisyal sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag sa Philippine National Police (PNP) sa ila nga pagpasibangud sa mga NPA sa natabo nga Sagay Masaker.

Siyam ka mga mamumugon sa uma nga nagdumala sa “camp-out” sang mangunguma sa Hacienda Nene, Purok Firetree, Brgy. Bulanon, Sagay City ang ginluthang patay sa mga mersenaryo nga katapo sang Revolutionary Proletarian Army – Special Civilian Active Auxiliary (RPA/SCAA) sadtong gab-I sang Oktubre 20, 2018.

“Gani, ang mga responsable sa krimen yara sa idalom sa kumand sang SCAA unit sang AFP nga nagakampo sa Hacienda Mirasol, Brgy. Baterya, Sagay City, lapit 2 ka kilometro halin sa natabo-an sang masaker”, suno sa tigpamaba sang AGC – NPA nga si Juanito Magbanua.

“Ang tuman ka mga malain nga butig nga ginaduso sa PNP kag AFP indi lamang nagaserbi sa pagpanginluwas sa mga Agalon-Mayduta kag sa ila mga goons kondi agud dugang suportahan ang nagaluntad nga paninguha sang estado nga idiskaril ang rebolusyonaryo nga kahublagan kag ang mga lehitimo nga ginasinggitan sang pumuluyo nga tapuson ang garuk nga US-Duterte nga rehimen”, dugang ni Magbanua.

Ginlaragway sang rehiyunal nga kumand sang NPA sa isla sang Negros ang pagpatay sa siyam ka mga mamumugon sa uma sa Sagay City bilang “solo nga pinakadaku kag pinakamapintas nga insidente sang pagpamatay sa mga mangunguma sa idalom sa rehimeng Duterte humalin sa pagsugod sini.” Ang mga biktima amo ang mga mamumugon sa kampo sang tubo, lakip na ang mga kababaehan kag mga minor-de-edad, sin-o wala kalooy nga gin-straffing gamit ang M16 nga riple. Ang pila ka mga lawas sang patay nabal-an nga ginbuno pa kag ginsunog matapos ginpatay.

Samtang si Ka Frank Fernandez sang National Democratic Front (NDF) Negros nagakabig sa pagbaskug sang mga pagpamatay sa mga mangunguma sa Sagay City kag sa bug-os nga isla sang Negros bilang “kinaiya sang impunity (pagpanginluwas kag pagpanginwala) sang Duterte nga rehimen kag sa iya mga makinarya sa pagpamatay sa AFP kag PNP”.

Ang masaker sa Hacienda Nene amo ang pinaka-ulihi sa serye sa mga pagpamatay sa mga mangunguma sa Sagay City sa idalom sa rehimeng Duterte. Sadtong Disyembre 21, 2017, si Flora Jemola, 63 anyos, chairperson sang lokal tsapter sang National Federation of Sugarworkers (NFSW) sa Sagay City, ginbuno patay. Temprano pa sini, sadtong Pebrero 22, ang 30-anyos nga mangunguma nga si Ronald Manlanat ginluthang sa 18 ka beses gamit ang M16 nga riple samtang naga-obra sa “land cultivation area” sa Hacienda Joefred, Sagay City.

Dugang nga panaysayon ni Fernandez nga ang NDF kag mga rebolusyonaryo nga pwersa sa isla indi mag-untat sa pagpangita sang hustisya tobtob nga malab-ot ini para sa mga biktima sang Sagay Masaker kag mga mangunguma sa Negros.

Nagapanawagan ang NDF sa mga nagkalain-lain nga sektor sang sosyedad nga mag-upod sa mga ginapigos nga mga mamumugon sa kampo sa Negros, ihayag ang kamatuoran kag magpakig-away para sa hustisya. Sa absoluto nga paghari sang Duterte nga rehimen, ang pumuluyong Pilipino makalaum lamang sa ila ginapalangga nga hukbo, ang NPA, kag sa mga kadalag-an sang inaway banwa”, panapos ni Fernandez. ###

NPA, NDF Negros Island nagakundenar sa Sagay Masaker bilang pinakasiligni kag mapintas nga pagpamatay sa mga mangunguma sa idalom ni Duterte