Mga opensiba, engkwentro sa militarisadong munisipyo sa Magpet gisumpaki ang pasangil sa AFP nga huyang na ang NPA

 

Usa ka opisyal sa pulisya ang patay samtang 11 ka lain pa ang samdan
human sa malampusong operisyong demolisyon sa mga Pulang manggugubat
ilalom sa Mt. Apo Sub-Regional Operations Command, Enero 28 mga 5:30
sa hapon, sa Purok 4, Sitio Kabisig, Brgy. Poblacion sa Magpet, North
Cotabato. Ang maong taktikal nga opensiba nga gilunsad sa
militarisadong munisipyo sa Magpet, mitarget sa mga armadong membro sa
PNP Provincial Mobile Company kinsa nagsakay sa 2 ka patrol car.

Patay sa maong taktikal nga opensiba si PO1 Christopher Anadon samtang
samdan silang PO1 Stephenson Parreno, SPO1 Michael Escano, PO2
Marinerl Pastores, PO1, Eliezer Langcuban, PO1 Darrell Ferolino, PO1
Phil Jan Ray Canarejo, PO1 Franz Deo Lechago, PO1 Mark Vincent
Capilitan, PO2 Dennis Dorado, SPO1 Wilfred Perocho, PO1, Ian Francis
Seniel.

Usa ka adlaw ayha niini, niadtong Enero 27, gipakyas sa usa ka yunit
sa NPA ang atake sa mga membro sa 19th IB ug ilang paramilitar nga
Bagani sa Sitio Salingsing, Brgy. Amabel. Usa ka Pulang manggugubat
nga si Ronnie “Ka Dindo” Awe, 44, ang namartir samtang samdan ang
iyang anak nga si Ka Wing Wing, 20, atol sa engkwentro. Luwas nga
napagawas si Ka Wing Wing, kinsa nakahiagom og grabeng mga samad, apan
giaresto siya sa kaaway samtang padulong sa ospital. Usa kini ka
direktang paglapas sa iyang katungod isip hors de combat ilalom sa
kalibutanhong balaod sa gubat. Kasamtangan siyang anaa sa kustodiya sa
kaaway sa usa ka ospital sa Davao City.

Walay kamatuoran ang pagarpar sa AFP sa midya nga nakahiagom pa og
daghang kaswalidad ang NPA atol sa engkwentro. Hanas ug abtik nga
nabawi sa mga Pulang manggugubat ang inisyatiba aron pakgangon ang
planadong atake sa kaaway. Isip ilang standard operating procedure,
gibombahan pagka-sunod adlaw, Enero 28, sa 19th IB ang mga komunidad
sa maong erya sulod sa 4 ka oras.

Sa milabayng pila ka bulan, gipanghambog sa 19th IB ug 39th IB sa
North Cotabato nga ila na kunong nakunhoran ang kapasidad sa NPA nga
makigsangka o gipahimugso ang pagkawala sa suporta sa masa ngadto sa
NPA sa erya. Walay bisan usa niining mga pagarpar ang tinuod.
Gisumpaki kini sa padayong mga aksyong militar nga ginalunsad ug sa
aktibong depensa nga ginapatuman sa NPA. Ang kamatuoran nga ang
bag-ohay nga operisyong demolisyon gipahigayon duol sa sentro sa
munisipyo nga walay sibiliyan o dili-tinuyo nga kaswalidad absolutong
nagpakita nga wala nabuhian sa NPA ang iyang kahanas sa gerilyang
pakiggubat o ang suporta sa iyang baseng masa.

Sa pagkatinuod, padayong ginapatuman sa NPA ug sa rebolusyonaryong
kalihukan sa North Cotabato ang aktibong opensibang postura atubangan
sa nagkagrabeng militarisasyon sa 19th IB, sa 39th IB, sa lokal nga
PNP ug ilang mga paramilitar ug sa tinuyo nga pagpasagad sa rehimeng
US-Duterte alang sa kaayohan sa masa. Ginatulod sa pasismo ug kawalay
pagpakabana sa estado ang mga mag-uuma, Lumad ug uban pang masa sa
probinsya nga mosukol ug mogunit og armas aron kumprotahon ang inadlaw
nga ekonomikanhon ug pulitikanhong atake sa rehimen.

Mga opensiba, engkwentro sa militarisadong munisipyo sa Magpet gisumpaki ang pasangil sa AFP nga huyang na ang NPA