On Malacañang and AFP special entitlement to Covid-19 vaccination

Duterte’s unapologetic announcement that his Cabinet men and soldiers have been inoculated against the Covid-19 virus is downright obscene. It smacks of privilged callousness.

Sobrang nakakasuka. Inuna pa ang mga killer na sundalo, bago ang mga nars at duktor. Inuna ang mga walang kwentang heneral, kaysa ang pinakanangangailangang matatanda at mga manggagawang lumiliha ng yaman.

In the face of the country’s still rising levels of infection and stress to the public health system, Duterte and his men are displaying boundless levels of selfishness. They claim special entitlement to Covid-19 vaccinations and then make merry over what they believe is their immunity to infections.

Duterte’s abuse of his powers and privilege rouse the people’s outrage.

Kasuklam-suklam ang mga upisyal ng AFP na nagkakandarapa ngayong magpaliwanag sa publiko kung saan galing ang bakuna at bakit nabigyan ng katangi-tanging pribilehiyo ang mga upisyal at sundalo.

It will be no wonder if Duterte himself deliberately scuttled the Pfizer vaccine deal as he himself is promoting the the untested, less efficacious and more expensive vaccines from China. Without a doubt, Duterte’s pockets are bulging from hundreds of millions of pesos of kickbacks and “finder’s fees.”

On Malacañang and AFP special entitlement to Covid-19 vaccination