Opensiba laban sa 3rd MBLT, tagumpay!

,

Matagumpay na inambush ng isang yunit ng Bienvenido Valleber Command – Bagong Hukbong Bayan-Palawan ang nag-ooperasyong tropa ng 3rd Marine Battalion Landing Team sa Sityo Kayasan, Barangay Nicanor Zabala, Roxas noong July 13. Alas-dose ng tanghali nasapol ng pinasabog na dalawang command detonated explosives ang naglalakad na isang platun ng Marines. Pilit na tinatago ng 3rd MBLT ang tiyak na malaking bilang ng pinsala sa pasistang tropa. Ligtas namang nakaatras nang walang kaswalti sa pulang hukbo.

Sa gitna ng krisis ng pandemyang COVID-19 at garapalang pananakop ng mga tropa ng Tsina sa Exclusive Economic Zone (EEZ) ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ang mga tropa ng AFP ay mas abala sa paglulunsad ng FMO at RCSP sa maraming bayan sa Palawan. Sa halip na depensahan ang ating teritoryo, desperadong nanghahalihaw ang mga pasistang militar sa kabundukan bilang paghahabol sa milyon-milyong pondong pabuya ng PPTF-ELCAC (Palawan Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict) para durugin ang rebolusyonaryong pwersa sa prubinsya. Inutil ang AFP sa pagbibigay ng serbisyo at ayuda sa mga mamamayang Palawenyo sa harap ng gutom at kahirapan dulot ng pandemya. Walang naidudulot na ginhawa ang mga operasyong FMO at RCSP sa maraming barangay na kanilang binababaran. Sa halip, pananakot, sapilitang pagpapasuko, at malinaw na panloloko sa mga mamamayan ang hatid ng mga operasyong ito.

Ipinakita ng BVC sa isang matagumpay na taktikal na opensiba ang determinasyon nito na biguin ang ambisyon ng pasistang rehimeng US-Duterte-JCA na gupuin ang armadong rebolusyon sa prubinsya. Sa galit at kahihiyan ng 3rd MBLT, pilit nilang itinatago sa publiko ang bilang ng kaswalti sa kanilang hanay, at hindi agad ito nailabas sa midya. Isang araw na ang nakakalipas, wala pa ring detalyeng ibinibigay sa midya o maging sa mga upisyal ng barangay. Bilang pagganti, sampung beses na walang patumanggang nagpasabog ng bomba sa kabundukan at sakahan ng mga magsasaka ang mga pasistang tropa. Nagdulot ito ng labis na takot at ligalig sa mga residente.

Sa dami ng nilustay na pondo ng mamamayan, bigo ang PPTF-ELCAC sa kanilang layuning durugin ang rebolusyonaryong pwersa sa Palawan. Tuloy-tuloy na bibiguin at lalabanan ng BHB-Palawan ang mga operasyong FMO-RCSP ng AFP. Katumbas ng tagumpay na ito ang papaigting na paglaban ng hukbo at masa sa inutil, tuta, pahirap at pasistang rehimeng US-Duterte-JCA.###

Opensiba laban sa 3rd MBLT, tagumpay!