Opensibang militar sang NPA-Negros, padayon nagabaskug bisan pa sa nagasingki nga operasyon militar!

Panginbulahan sa tanan nga katapu sang New People’s Army (NPA) sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command (AGC-NPA) Negros Island sa mga kadalag-an nga ginlunsar nga mga taktikal nga opensiba sa tunga sang lapnagon kag dalagkuan nga mga operasyon militar.

Sabat ini sa plano sang US-Duterte nga rehimen nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bilog nga pungsod antes matapos ang iya termino nga ginapatuman sang mersenaryo kag berdugo nga AFP/PNP. Bangud sa kapaslawan, nagpatigayon sang desperado nga tikang ang AFP/PNP nga pareho sa natabu nga pagpang-raidsadtong Pebrero 19, 2022 sa mga puluy-an sang mga sibilyan kaangay sa Synchronized Enhanced Management of Military and Police Operation(SEMPO), pagpang-aresto sang mga sibilyan pareho sa aktibista nga si Harlyn Balora nga nagabulig sa naapektuhan sang bagyong Odette nga napabayaan sang reaksyonaryo nga gobyerno.

Si Balora isa ka katapu sang ANAKBAYAN nga nagapatigayon sang relief and rehabilitation sa mga biktima sang bagyong Odette sa Sityo Montara, Barangay Camangcamang, Isabela, Negros Ocidental.

Kinaandan na nga ginahimo sang AFP/PNP ang pag-red tag kag pag-aresto sa mga katapu sang legal nga organisasyon, pagtanum sang mga ebidensya agud mapasakaan sang himo-himo nga kaso. Ano ang rason nga magdala sang bala sang M203 nga mapalupok lamang ini kon ibala sa M203 granade launcher? Klaro nga binu-ang kag panghinabon nga pamaagi agud hatagan rason ang ilegal nga pag-aresto, ilegal nga pagransak sang mga pamalay sang mga pwersa sang 303rd Bgde kag NOPPO.

Kabutigan kag hinimo-himo nga istorya nga ako ara sina nga lugar nga tani pagaserbihan sang warrant of arrest kag dugang wala basehan nga ang pumuluyo didto sa Sitio Montara amo ang ang naghatag inpormasyon. Ang matuod, ang AFP/PNP nagatukod sang ila lokal nga intel nga may malain nga rekord sa baryo kag nagatuman ang ini bangud sa kwarta o padya nga makapadakop o makapatay sang NPA.

Padugi na ini nga pamaagi agud mawaldas ang daku nga intelligence fund, sa diin nagakadto ang milyones nga pondo sang ila intelligence fund? Segurado, ang gamay nga bahin ginagasto sa intel nga trabaho kag ang daku nga bahin nagakadto sa bulsa sang matag-as nga opisyal sang AFP/PNP.

Plano sang berdugo kag uhaw sa dugo nga rehimen US-Duterte nga tapuson ang problema sa “insurhensya” paagi sa mahigko nga gera sa antes matapos ang iya termino. Pat-od nga mag-ani lang sang kapaslawan bangud ginakangil-aran ini sang pumuluyo.

Ang armado nga rebolusyonaryo nga paghimakas nga ginalunsar sang NPA kag absuluto nga ginapamunuan sang CPP, isa ka makatarungan nga gera bangud ginatib-ong sini ang interes sang malapad nga pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma kag mamumugon gani naga-angkon sang malapad kag madalum nga suporta halin sa pumuluyo. Kabaliskaran sa ginalunsar nga indi-makatarungan gera sang berdugo kag mersenaryo nga AFP/PNP nga nagtuga sa kakugmat sa pumuluyo bangud sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung. Nag-angkon ini sang pagpakamala-ot sang pumuluyo kag naghatag sang klaro nga rason agud ipadayon ang armado nga paghimakas tubtob mawasak ang mahimuslanon kag mapiguson nga sistema sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema sang pungsod Pilipinas.

Ang lima ka larangan gerilya sa isla sang Negros padayon nga nagapalig-on kag nagapalapad. Sang tuig 2021, nagalab-ot sa 33 ka aksyon militar kag mga opensibang aksyon ang nalunsar sang NPA. Sini nga tuig, 13 ka askyon militar ang nalunsar sang NPA sa bulan lang sang Enero kag Pebrero.

Ang NPA sa Negros padayon nga magalunsar sang mga taktikal nga opensiba agud pabayaron sang mahal ang may utang nga dugo sa pumuluyo kag magkuha sang armas kag iban pa nga kagamitan militar agud ma-armasan ang nagadamu nga nagapasakop sa NPA. ###

Opensibang militar sang NPA-Negros, padayon nagabaskug bisan pa sa nagasingki nga operasyon militar!