Opisyal na pahayag sa Kabataang Makabayan Southern Mindanao Region sa pagpatay sa usa ka pulis sa 52 anyos na babaye sa Quezon City

Usa ka babaye, edad 52 anyos, giila nga si Lilibeth Valdez, ang gipusil sa hubog na si Police Master Sergeant Hensie Zinampan sa Quezon City niaging Martes, Hunyo 1. Silingan ang biktima ug si Zinampan.

Tin-aw sa bidyong nakuha sa usa ka bata na gikuha ni Zinampan ang iyang baril gikan sa bag, gitago ang gunit na baril sa iyahang likod, ug kalit na mipadulong sa usa ka tigulang na babayeng nagpalit og sigarilyo sa tindahan. Gipaduol ni Zinampan ang biktima, ug kalit nga gibira ang buhok niini ug gipusil.

Hugot nga ginakundena sa Kabataang Makabayan Southern Mindanao Region ang brutal nga pagpatay kang Lilibeth Valdez. Grabe ka makasubo ang kanhing panghitabo. Gani, daghan na kaayong nalagas nga kinabuhi sa kamot sa mga pulis ug militar.

Imbes nga alagaran ug protektahan ang katawhan, mas nahimo pa hinoong delikado ang kinabuhi sa mga Pilipino sa ilahang mga kamot. Kung kinsa pa ang naay responsibilidad mahimong dangpanan sa katawhan, mao pa sila ang numero unong tigpamatay sa yanong Pilipino.

Kinsa na lang man ang angay tawagon ug duolan sa mga tawo? Sa pagka-higmata sa katawhan ug sa mga kabatan-onan, naamguhan nila sa ilahang mga kaugalingon na walay tinuod na kalinaw ug paglambo ilalom sa nagatunhay nga sistemang nasa posisyon ang mga tigpamatay, mga kawatan ug hakog, ug mga nagapangyatak sa tawhanong katungod.

Kinahanglan bungkagon ang kasamtangang sistema mao na nga nagadaghan ang katawhang Pilipino ug kabatan-onan na mingsalmot sa armadong pakigbisog ug nahimong parte sa New People’s Army (NPA), ang tinuod nga sundalo sa katawhang nilupigan.

Ang tinuod nga pagbag-o sa sistema ug kagawasan gikan sa kamot sa mga pasista ug berdugong kapulisan ug mga sundalo, ilabi na ang ilang amo nga si Duterte, naa sa pagpalagpot inubanan sa pagpalagsik sa armadong pakigbisog bitbit ang mga programa sa Partido para sa nasudnong industriyalisasyon ug tinuod nga reporma sa yuta.

Ginapasigarbo sab sa Kabataang Makabayan ang disiplinang hugot nga ginapatuman sa rebolusyonaryong hukbo sa NPA isip nagapanalipud sa katawhan, taas ug padayong pang pagpataas sa ideyolohiya sa matang sa pulitika, kultura, militar, medikal, ug uban pa, ug ang pagrekognisa ug pagbag-o sa mga kasaypanan aron dili makasala sa masang ginaalagaran. Kini nga disiplina ug tinuod nga paghigugma alang sa katawhang kabos ug mga kaubanan wala sa Philippine National Police ug sa Philippine Army kay nahimong pondasyon sa ilahang mga institusyon ang kultura nga brutal, pasista, berdugo, macho, ug pyudal.

Mao na nga alang sa mga kabatan-onan, kusog nga ginapanawagan sa Kabataang Makabayan Southern Mindanao Region na musalmot kita sa rebolusyon og pakgangon ang sistema nga mandato ang mupatay sa kabos ug pahimuslan ang katawhan. I-asdang ang rebolusyon, i-asdang ang maluntarong gubat sa katawhan hangtod kadaugan!

Opisyal na pahayag sa Kabataang Makabayan Southern Mindanao Region sa pagpatay sa usa ka pulis sa 52 anyos na babaye sa Quezon City