Pabalik-balik nga kabutigan sang 94th IB kag pagpang-atake sa mga pumuluyo

Mabaskog nga ginapakamala-ut kag ginakondinar sang Apolinario Gatmaitan Command, Regional Operational Command, New People’s Army ang illegal nga pag-aresto kag pagpangharass sang mersenaryo nga pwersa sang militar sa idalum sang 94th Infantry Battalion sa ila Francis Verde, Gene Boy Verde, Ronald Pacheco kag Jovel Pacheco, lunsay mga residente sa Sityo Taytay Dos, Brgy. Carabalan, syudad sang Himamaylan, Agosto 26 sang kaagahon.

Binutig ang ginpahayag ni Angelo Guzman, kumander sang 94th IB nga may nagluntad nga engkwentro sa tunga sang NPA kag sa nasambit nga militar sa Sityo Cunalum sa pareho gihapon nga Brgy. Ang matuod ila brutal nga gin-strafing ang panimalay sang nasambit nga mga biktima sa diin pwersahan nga ginwasak ang ila mga kagamitan, ginkuha pa ang ila nga kwarta kag gintamnan sang mga armas.

Dugang pa, wala sang unit sang NPA sa amo nga lugar sa nasambit nga tinion gani kabutigan man ang pahayag sini nga sobra na semana nga nagtinir ang mga NPA para mangilkil sa pumuluyo. Desperado na ang mga pasistang tropa amo na gipangdakop ang 4 nga pumuluyo nga mga katapo pa sang Bantay Bayan.

Pasulit-sulit kag daan na ini nga pamaagi kag padihot sang berdugo kag mersenaryo nga pwersa sang estado nga magdihon sang mga peke nga mga enkwentro, pagpangdakop sang mga sibilyan kag pasibangdan nga kuno mga katapo sang NPA bangud nagalagas sang mataas nga promosyon kag reward sa tagsa ka madakpan.

Sa tunga sang malala nga kahimtangan nga gina-atubang sang masang pigos, todo-larga ang pagsabwag sang kakugmat, kalakasan kag pagterorisa sang mga pasistang militar sa kabukiran kag kaumhan sa ngalan sang kontra-insurhensya kag gyera batuk sa pumuluyo nga ginalunsar sang tiraniko nga rehimen US-Duterte.

Ginahangkat ang lokal nga gobyerno sang Himamaylan kag iban pa nga ahensya kag grupo nga maglunsar sang isa ka Fact Finding Mission agud ma-imbestigaran kag mabuligan ang mga pumuluyo nga biktima sang militarisasyon kag pagpanghalit sang mapintas nga tropa sang militar sa kaumhan kag kabukiran sa diin indi na maisip ang nangin biktima nga napriso bangud sang mga patu-patu nga mga kaso kaangay sa Buenavista 7 kag pagpamatay sang mga ahente sang estado.

Samtang nagabulig ang matuod nga hangaway sang pumuluyo sa pagdihon sang mga kampanya para sa pag-atubang sang problema tuga sang pandemya kag pagpataas sang produksyon sang masang anakbalhas, handa ini nga maglunsar sang malapnagon kag masingki nga mga taktikal nga opensiba agud sukton kag pasabton ang mapintas nga pwersa sang estado kag ang rehimen Duterte mismo sa ila malaba nga listahan sang brutalidad kag mga krimen nga ginkomiter batuk sa pumuluyo.

Paagi lamang sa pagdaug sang Demokratiko nga rebolusyon sang banwa maangkon ang matuod-tuod nga hustisya para sa tanan nga nangin biktima sang berdugo, paantus kag tiraniko nga rehimen US-Duterte. ###

Pabalik-balik nga kabutigan sang 94th IB kag pagpang-atake sa mga pumuluyo