Pabayaron ang Pasistang Rehimeng US-Duterte sa iyang Pagtapak sa Tawhanon nga Kinamatarong

Ginakomemorar sang bug-os nga pumuluyo sang Cental Negros ilabi na sang pumuluyong Guihulnganon ang ika-2 na ka tuig nga pagsukat sang madinuguon mga joint-operation sang Philippine National Police (PNP) kag Armed Forces of the Philippines (AFP) nga amo ang Synchronize Enhance Management of Police Operation (SEMPO)/ Oplan Sauron sa Guihulngan City, Negros Oriental sa diin 6 ka kabuhi sang mga mangunguma ang Indi makatarunganon nga ginpatay kag masobra sa 50 ka inosenteng sibilyan ang illegal nga gin-aresto sa hinimo-himo nga kaso apang sa gihapon nagapabilin nga wala sang nagaka-igo nga hustisya kag ang pipila ang yara pa sa prisohan.

Bangud sa desperasyon sang pasistang rehimeng-Duterte nga wasakon ang rebolusyonaryong kahublagan, naghimo ini sang nagkalain-lain nga mga kontra-pumuluyo nga laye, patakaran kag mga polisiya kaangay sang Memorandum Order No. 32, Executive Order No. 70. Kag sa subong ang paantus nga Anti-Terror Law sa idalum sang Oplan Kapanatagan nga naghalit lamang sa palangabuhi-an kag kabuhi ilabi na nga naga-atubang ang katilingbang Pilipino sa ka krisis sa ekonomiya sa tunga sang COVID-19 nga pandemya.

Nangin tungtungan ini sang nagaluntad nga reaksyunaryong gubyerno para makahari-militar kag hugakumon ang pondo sang pumuluyo paagi sa pagpabilin sa poder.

Pasismo kag tiraniya ang sabat sini sa mga pumuluyo nga nagahimakas para mabuhi sa ipit nga kahimtangan sumugod pa sang tuig 2019 tubtob tuig 2020, diin nagapadayon ang ekstra-hudisyal nga pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan bangud sa red-tagging.

Ara sa 8 ang mga nangin biktima, kag isa sini ang lab-as pa nga panghitabo ang pagtiro-patay kay Dra. Mary Rose Sancelan kag sang iya bana nga si Edwin Sancelan sa Brgy. Poblacion, Guihulngan City sadtong Disyembre 15, 2020. Si Dra. Rose ang ginpasibangdan sang vigilante nga grupo nga KAGUBAK upod sa AFP, PNP kag mismo sang rehimeng US-Duterte nga amo ang tagpamaba sang Leonardo Panaligan Command sang NPA sa Central Negros. Ang matuod, isa ka frontliner nga aktibo nagaserbisyo sa gubyerno bilang Incident Commander sang Inter-agency Task Force against Infectious Diseases kag City Health Head Officer sang nasambit nga syudad. Kadungan sa pagpatay sa mag-asawa, ang pagtiro-patay kay Israel Alsong, 58 anyos sang Brgy Calamba, Guihulngan City.

Madata ang puguso nga pagpasurender sa masobra 60 ka mga mangunguma sa idalom sang bangkaroteng E-CLIP paagi sa ginapatawag sini nga pulong-pulong idalum sa “Dagyawan sa Baranggay”, pag-ilis sang mga daan na nga napundar nga kooperatiba sang mga mangunguma bunga sang matutom nga paghimakas sini.

Tuyo sang NTF-ELCAC nga ipaidalum ang napundar na nga proyekto sang organisasyon sang pumuluyo sa baryo sa proyekto sang E-CLIP sa pagligalisa sang korapsyon sa tunga sang Armed Forces of the Philippines kag iban pa nga reaksyunaryong hubon sang estado.

Masobra sa 30 ka mga sibilyan ang illegal nga ginpang-aresto sa hinimo-himo nga kaso kag ginpangtamnan sang mga armas kag eksplosibo para lamang himuon nga legal ang ila ginpatigayon nga operasyon. Samtang, yara sa 32 ang nabilin sa prisohan kag ang pipila sini ang ginpangdakop kag ginhilway para tahasan nga maniktik sa aktibidad sang pumuluyo. Masobra sa 20 ka sibilyan ang ginpangtortyur, ginkastigo, kag gin-istraping sang militar.

Nangin inutil ang teroristang rehimen sa pagsabat sa madugay na nga ginahandum sang pumuluyo nga makaangkon sang matuod nga reporma sa duta, makatarunganon nga trabaho kag makabuhi nga sweldo kag serbisyo sosyal.

Wala natay-og ang rebolusyonaryong diwa sang pumuluyo sa pagsulong sa nagkalain-lain nga porma sang paghimakas agud lab-uton ang tunay nga hustisya. Sa baylo, nagpalig-on ini sang panindugan, naghatag sang dako nga leksyon sa mga pumuluyo kag nagtudlo nga subayon ang banas sang armadong paghimakas sa kaumhan kag nagpatapo sa New People’s Army.

Manindugan kag maisog nga pagahandaan pa ang mas masingki nga atake sang Rehimeng US-Duterte. Maghimakas indi mahadlok kag Indi mag-untat mintras indi mapabayad ang pasistang estado sa ila kapabayaan kag kriminalidad. Isulong ang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa kag i-angat ang inaway banwa sa mas mataas pa nga halintang! ###

Pabayaron ang Pasistang Rehimeng US-Duterte sa iyang Pagtapak sa Tawhanon nga Kinamatarong