Pag-aresto kay Genalyn “Ate Neng” Avelino, Atake ng Rehimeng US-Duterte sa Interes ng Magsasaka at Kababaihang Mindoreno

Mariing kinukondena ng NDFP-Mindoro ang kawalang hustisya sa pag-aresto kay Genalyn “Ate Neng” Avelino, isang lider kababaihan at magsasaka noong Pebrero 23, 2021 sa kanyang tahanan sa Brgy Adela, Rizal, Occidental Mindoro. Ginawa ang pag aresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Branch 43, Regional Trial Court sa bayan ng Roxas, Oriental Mindoro sa kasong rebelyon at insureksyon.

Kasalukuyang nakapiit si Ate Neng sa Roxas Municipal Police Station sa Roxas, Oriental Mindoro.

Nakaranas din ng panggigipit ang kanyang pamilya sa kamay ng mga sundalo’t pulis nang itinago nila si Ate Neng noong hinanap nila kung saan siya bininbin. Ilang araw pa bago nila nasunson na dinala pala siya sa Roxas, OrMin.

Kilala si Ate Neng sa Mindoro at maging sa panrehiyon at pambansang kilusan ng magsasaka dahil aktibo siyang kumikilos upang makamit ang panlipunang hustisya ng magsasaka sa pagkakaroon ng lupang mabubungkal. Naging maingay din siya sa pagtutol sa mga mapanira at mapangwasak sa kalikasan na mga dayuhang pagmimina.    Kung may dapat ipagmalaki ang Mindoro, isa si Ate Neng sa hanay na ito dahil sa kanyang matibay at masigasig na pagdadala ng hinaing ng magsasakang Mindoreno kung saan pagsasaka ang nagsisilbing pundasyon ng ekonomiya. Karamihan ng magsasaka sa Mindoro ay walang sariling lupang binubungkal, nakikisaka lamang o namomosisyon sa mga lupang porestal at lupaing pampubliko o kaya naman ay mga manggagawang bukid na nagpapaupa ng kanilang lakas pagawa sa mga panginoong maylupa.

Dinala niya ang laban na ito sa parlamento ng lansangan kasabay na nilakad nila ito sa lahat ng departamento ng gobyerno hanggang sa Kongreso at Senado sa kanilang aktibong paggiit na isabatas ang tunay na reporma sa lupa. Naipagtagumpay niya, katuwang ang ilang samahan ng magsasaka ang okupasyon sa mga tiwangwang na lupain at dating mga pastuhan. Bunga ng lakas ng mga magsasakang pinamumunuan ni Ate Neng, naobligang saklawin ng Department of Agrarian Reform (DAR) ng huwad na CARP ilang daang ektarya habang pilit pang ipinagkakait sa mga benipisyaryo ang mga papeles na para sa kanila.

Inspirasyon si Ate Neng ng maraming mga magsasaka at kababaihan lalo na sa may mga kaso ng    pangangamkam ng lupa at pagpapalayas sa mga magsasaka. Bilang tagapangulo ng SAMA-KAMI isang organisasyon ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro masigasig niyang ginampanan ang tungkuling dalhin ang interes ng kapwa niya magsasaka ng walang anumang kapalit o kabayaran. Nagboboluntaryo din siya ng serbisyo sa mga katutubong Mangyan sa pagharap sa mga proyektong nagpapalayas sa kanilang lupang ninuno bilang sektor na matibay na katuwang ng kilusang magsasaka sa isla ng Mindoro. Kabilang si Ate Neng sa mga masugid na tagapagbatikos ng isinabatas ng rehimen ang Rice Liberalization Law na nagpabagsak ng husto sa presyo ng palay.

Si Ate Neng ay maituturing na haligi ng pakikibaka ng mga magsasaka at mahihirap na Mindoreno sa kasalukuyang panahon. Ang pag-aresto sa kanya ay malaking dagok sa laban ng magsasaka, katutubo at kababaihang naghahan gad ng tunay na pagbabago at naghahanap ng makatarungang solusyon sa kanilang dustang kalagayan. Maidadagdag ang pag aresto kay Ate Neng sa gabundok at dumarami pang krimen ng rehimeng Duterte laban sa masang PIlipino.

Ang pag-aresto kay Ate Neng kasabay ng pag-atake sa mga progresibong organisasyon sa pambansang saklaw na nangunguna sa ligal na demokratikong pakikibaka ng mamamayan ay napakalaking hadlang at hamon upang ipagpatuloy ang pagsusulong ng interes ng mamamayan. Dahil dito, lalung bumubukas sa mamamayan ang opsyon na humawak ng armas, sumapi sa NPA at isulong ang armadong pakikibaka bilang tanging paraan para makamit ng masang magsasaka ang pakikibaka nito para sa lupa, katarungan, kalayaan at tunay na demokrasya.

Sa paggunita natin sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan, bigyang pagpapahalaga natin ang mga huwarang kababaihang katulad ni Ate Neng na nasa unahan ng pakikibaka.

Hindi dapat mangimi at manahimik sa harap ng patuloy na panghahasik ng terorismo ng rehimeng US-Duterte. Nanawagan ang NDFP-Mindoro na magkaisa di lamang ang mga kababaihan kundi ang buong mamamayan para ibagsak ang terorismo ni Duterte. Papanagutin natin ang rehimeng Duterte sa kanyang mga kriminal na kasalanan sa walang habas na pamamaslang, pang-aapi, pagpapahirap at pagsasamantala sa masang magsasaka, kababaihan, katutubo at sa buong sambayanang Pilipino.###

Pag-aresto kay Genalyn "Ate Neng" Avelino, Atake ng Rehimeng US-Duterte sa Interes ng Magsasaka at Kababaihang Mindoreno