Pag-atake sang NPA sa Bag-ong Tukod nga Detatsment sa Igbaras, Iloilo, Panugod nga Pagpanukot sa Pasistang AFP kag Inutil nga Gubyernong Duterte

Ginharas sang isa ka tim sang New People’s Army ang CAFGU detatsment sa Brgy. Barasan, Igbaras, Iloilo sang Mayo 3, 2020. Matapos ang istrikto nga pagpatuman sang untat lupok nga direktiba sang Partido Komunista ng Pilipinas tubtob Abril 30, 2020, gilayon nga ginsabat sang Mt. Napulak Command ang panawagan nga maglunsar na sang opensiba militar batuk sa nagapakuno-kuno kag butigon nga Armed Forces of the Philippines.

Sa sulod sang panahon nga may untat lupok ang NPA bilang pagpakigbuylog sa ululupod nga pag-atubang sa COVID-19, ginhingalitan ini sang AFP para manugsog kag mag-atake sa mga lugar nga ginahukmungan sang mga yunit sang NPA. Sa pagsuma sang PKP, indi mahimutig ang 36 ka inaway nga nagluntad nga ang kadam-an pagpanurong sa mga kampo.

Ang pagpang-atake sa detatment nga natabu sining damlag lang, panugod pa lamang nga pagpanukot sa pasistang AFP kag gubyernong Duterte sa gindulot nga inhustisya, kapigusan, kapalpakan, pagka-inutil kag ala Martial Law nga pagdomina sa nagaantus nga pumuluyo sa kaumhan kag kasyudaran sa panahon sang COVID-19.

Ginamanduan sang Mt. Napulak Command ang tanan nga yunit sa idalum sini nga indi pagpabay-an nga maglinagaw, sa baylo sukton ang kaaway nga tropa nga nagasulod sa erya batuk sa ginatuga sini nga kalakasan kag agud pangapinan ang ikaayong lawas sang pumuluyo batuk sa COVID-19 nga dala nila. Ginapanawagan man sini sa malapad nga pumuluyo nga ipakigbato ang ila kaayuhan kag kinamatarung sa seguridad sa pagkaon, ikaayong lawas kag pangabuhian kag pamatukan ang naga-operasyon nga tropa, intelligence assets sang AFP, PNP, CAFGU kag RPA nga nagapalapta sang COVID-19 sa ila lugar. Ginapanawagan man ang tanan nga pamatan-on nga naga-edad 18-anyos pataas nga mag-upod sa pagbato batuk sa mapiguson, mapintas, inutil kag pahamak nga gubyernong Duterte paagi sa pagkapot sang armas kag pag-entra sa NPA.

Hustisya para kay John Farochilin, Jory Porquia, 11 ka inosenteng sibilyan nga ginpangdakop sang pasista nga tropa kag iban pa nga biktima sang inhustisya kag kapabayaan sang gubyernong Duterte!

Mabuhay ang nagabato nga pumuluyong nagaantus, ginapigos kag ginahimuslan!
Pumuluyo kag NPA, ululupod nga batuan ang COVID-19!

Pag-atake sang NPA sa Bag-ong Tukod nga Detatsment sa Igbaras, Iloilo, Panugod nga Pagpanukot sa Pasistang AFP kag Inutil nga Gubyernong Duterte