Pag-reyd sa Puluy-an ni Zambrona, Ginlunsar sang LPC-NPA

 

Sadtong Nobyembre 20, 2019, alas 6:00 sang hapon, ginreyd sang tropa sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army ang puluy-an ni Brgy. Kapitan Eugene “Harley” Zambrona sang Brgy. Tinongan, Isabela, Negros Occidental, sa katuyuan nga pag-aresto kag pagdis-arma sa iya.

Madugay na nga ginmulo sang mga pumuluyo si Zambrona sa iya nga mga kalakasan.

Siya ang nagapangatubang sang kaso sa Rebolusyonaryong Korte sang Pumuluyo bangud sang pagpanaya sang armas-luthang kag pagpanghadlok sa mga sibilyan kag residente ang nasambit nga Brgy, manunudlo kag bisan pa ang kolektor sang Isa ka lending nga korporasyon kag siya man ang nagapaarmas sang mga baranggay tanod nga nangin hinungdan sang kinagamo sa ila lugar. Subongman, si Zambrona ang Isa man ka protektor sag illigal nga drogas kabangdanan nga lapnagon sa gihapon ini sa ila nga baranggay.

Kagustuhan sang malapad nga pumuluyo kag sang NPA ang matuod-tuod nga kalinong kag katarungan. Ang kasubong sini nga kahimuan ang wala ginatolerar sang rebolusyonaryo nga kahublagan. Bisan wala natigayon ang pag-aresto kag pagdis-arma Kay Harley Zambrona, indi mag-untat sa pagpanukot kag handa sa tanan nga panahon ang LPC-BHB upod sa iya nga mga biktima nga makuha ang nagakaangay nga katarungan.

Indi tanan nga kapitan sa mga kabaranggayan ang malain, magserbisyo sa interes sang pumuluyo kag Indi ini himuon nga negosyo kag tulungtungan sa garuk nga kalakaran.

Ginapanawagan sang LPC-NPA sa bilog nga pumuluyo sa Central Negros nga maghiliugyon sa pagsulong kag panindugan ang mga demokratiko nga kinamatarong. Ululupod baton nga pakig-awayon nga tapuson ang paantus kag pasistang rehimeng US- Duterte.

Maghimakas! Indi Mahadlok!
Pakigbatuan ang tiraniya kag terorismo sang Pasistang Rehimen!
Hutisya para sa tanan nga mga biktima!

Pag-reyd sa Puluy-an ni Zambrona, Ginlunsar sang LPC-NPA