Pagbungkag sa mga Progresibo ug Demokratikong Pwersa mas Gipasubsub pa sa Rehimeng US-Duterte

Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Ang National Democratic Front–North Eastern Mindanao Region kauban ang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon, hugot nga nagakondena sa gihimo sa rehimeng US-Duterte nga padayong pagbungkag sa mga legal ug mga demokratikong progresibong organisasyon pinaagi sa pinatakang pagpasaka og mga tinumo-tumong kaso, pagpamatay ug pagpanghadlok ngadto sa mga membro niini.

Ang pinakabag-ong insidente niini mao ang pagbuhi-balik ni Duterte sa mga tinumotumong kaso nga gipasaka panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo ngadto sa upat ka kanhing kongresista sa Makabayan bloc nga silang kanhing BayanMuna representative Satur Ocampo ug Teddy Casiño, kanhing secretary sa Department of Agrarian Reform (DAR) Rafael Mariano ug kasamtangang secretary sa National Anti-Poverty Commission (NAPC) Liza Maza niadtong katapusang semana sa Hulyo. Ang pagtarget nila sa sama kanila nga mga personalidad, senyales sa mas dinaghan pang pagpangdakop ug pagpamatay sa mga aktibista, lider masa ug nanalipod sa tawhanong katungod sa tibuok nasud nga mibatok sa tiraniyang paghari sa rehimeng US-Duterte .

Walay kalahian ang nahitabo karon nga pagpanggukod ni Duterte sa mga legal nga progresibong organisasyon kaniadtong panahon sa Martial Law ni Marcos. Kaylap ang iIegal nga pagpangarestong walay mandyamento ug paghimohimo og mga bug-at nga kasong walay pyansa sama sa murder, kidnapping, coercion, arson ug uban pa.

Human nga maki-usa ka bahin nga gikansela ni Duterte ang panaghisgot pangkalinaw tali sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), gideklara gilayong terorista ang Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) ug gilakip pa ang mga legal nga progresibong organisasyon nga target niyang bungkagon pinaagi sa Proclamation 374 . Tungod niini, mas gipasubsub pa ang dinaghang pagpanggukod ug pagpang-aresto sa mga progresibong pwersa sa tibuok nasud nga walay klarong kaso.

Ang rehimeng US-Duterte, hugot nga nakigkunsabo sa mga pamilyang Arroyo ug Marcos nga pulos may maduguong rekord sa pagpanglapas sa tawhanong katungod, pagpangawkaw ug pagpasiugda sa pasismo ug terorismo sa estado.

Kaniadtong presidente pa si Arroyo, gitukod niya ang Inter Agency Legal Advisory Group (IALAG) niadtong 2006, kun diin ang pampublikong pondo gamiton sa estado diha sa pagpasaka og mga tinumotumong kasong kriminal batok sa mga legal nga progresibong pwersa. Gibalik kini ni Duterte niadtong 2017 ilalom sa bag-o niining pangalan nga Inter Agency Committee on Legal Action (IACLA). Ang pagkunsabo sa mga Duterte-Arroyo-Marcos magpagrabe pa sa bangis nga pagpangatake niini ngadto sa mga progresibo ug demokratikong pwersa sa nasud.

Subli-subli ang malisyoso ug pugsanong paglambigit sa Armed Forces of the Philippines/Philippine National Police (AFP/PNP) sa mga legal ug demokratikong organisasyon ngadto sa armadong pakigbisog aron mahatagan og rason ang ilang pagpamungkag niini.

Dinhi lang sa NEMR, kaylap ang pagpanghadlok sa mga pwersa sa AFP/PNP/CAFGU batok sa mga membro ug bisan dili membro sa mga lehitimong organisasyon sa katawhan. Mokabat na sa kapin traynta (30) ka tawo ang gidakop ug gipreso base sa gipasakang tinumo-tumong mga kaso. Kapin gatos (100) ka mga lider ug membro sa progresibong organisasyon sa Lumad, mag-uuma, mamumuo, kababayen-an ug kabatan-onan ang nagsagubang sa mga tinumotumong kasong gipasaka sa AFP/PNP batok kanila. Dili usab moubos sa 10 ka kaso sa pulitikal nga pagpamatay ang nahitabo sa rehiyon nga binuhatan sa ahente sa AFP/PNP ubos sa rehimeng US-Duterte.

Usa kini ka saykolohikal nga lakang sa rehimen aron momugna og kalisang ngadto sa katawhan. Sa ingon, mapahilom, mapaluhod ug mapasunod niya ang katawhan sa iyang ambisyong pagtukod sa usa ka diktadurang paghari.

Busa, kinahanglang paigtingon ug palagsikon pa sa katawhan ang pagsukol batok sa mas grabe pa nga pasistang pagpangatake sa barkadahang Duterte-Arroyo-Marcos.

Palagputon ug tapuson ang mapanumpuon ug madaugdaugong rehimeng US-Duterte!

Ka Maria Malaya
Tigpamaba
NDF-NEMR

Pagbungkag sa mga Progresibo ug Demokratikong Pwersa mas Gipasubsub pa sa Rehimeng US-Duterte