Pagmasaker sa 14 na magsasaka sa Negros Oriental, kinundena ng Celso Minguez Command

Nakikiisa ang Celso Minguez Command ng Bagong Hukbong Bayan sa Sorsogon sa pagkundena sa nangyaring masaker sa 14 na magsasaka sa tatlong magkakahiwalay na lugar nitong Marso 30 sa Negros Oriental.

Nakikiramay ang CMCBHB-Sorsogon sa mga pamilya, kaanak at mga kaibigan ng mga magsasakang walang hinangad at ipinaglaban kundi ang tunay na reporma sa lupa.

Inaasahan na ng mamamayan na walang anumang hustisya ang mapapala mula sa rehimeng US-Duterte. Walang ibang masusulingan ang sambayanan sa paghahanap ng tunay na katarungan kundi sa rebolusyonaryong kilusan. Sa pagrerebolusyon lamang makakamit ng sambayanang Pilipino ang hustisya.

Pagmasaker sa 14 na magsasaka sa Negros Oriental, kinundena ng Celso Minguez Command