Pagmasaker sang Tapaz 9 kag madamuan nga pagpang-aresto: Dinemonyo nga Pangbukas sang Bag-ong Tuig sang NTF-ELCAC bilang Terorista nga Berdugo sa Panay

Read in: English

Ang NDF-Panay kag iya mga kaalyado nga organisasyon ang nagapaabot sang hugot sa tagipusuon nga hakos kag pakig-unong sa mga asawa, kabataan, himata kag kaabyanan sang mga martir sa brutal nga pangmasaker sang mga pasista nga sumulunod sang diktador nga si Duterte.

Si Duterte kag ang iya junta militar nga NTF-ELCAC ang wala nagpalampas sang tuig 2020 nga ginbulit ang ila mahigko nga mga kamot sang dugo sang masa. Halin sa Oplan Sempo sa Negros Oriental sang pareho nga bulan sang Disyembre 27 sang 2018, ini na subong ang Oplan Arvak-Panay upod ang Oplan Paglalansag Omega ang nagbukas sang una nga hugnat sang pagpamatay kag pagpang-aresto base sa mga gintanum nga ebidensya kahapon sang Disyembre 30. Si General Debold Sinas, anay PNP-7 Regional Director ang nagdireher sang pagpamatay sa Oplan Sempo, subong sa Oplan Arvak-Panay kanday PNP-6Regional Director Brig. Gen. Rolando Miranda kag CIDG-6 chief Lt. Col. Hervacio Balmaceda naman ang mga mayor nga berdugo.

Ginplano sang junta ang masaker sang temprano pa kag naggamit sang mga yunit halin sa CIDG-NCR, CIDG-4-A, RPOC-6, RIU-6, PPOC-Capiz, PPOC-Iloilo, RMFB, Special Action battalion kag SAF air units. Masobra isa ka libo nga personel sang pulis kag militar ang imbolbado nga may gin-deploy nga batalyon kadaku nga pwersa sa mga mabukid nga kabarangayan para ipatuman ang patraidor nga pagmasaker kag pag-aresto sa mga masang mangunguma.

Indi mabaydan sang mga tinaga kag binuhatan para tabunan ang ila madamuan nga pagpamatay sang mga manugpatay nga pasista nga pulis kag militar ang wala tupong nga kapintas nga ila ginhimo sa mga masa kahapon sang kaaganhon. Banda alas 3:00-4:00 sang aga ang mga raiding unit ang dululongan nga naghugpa sa mga nagakatulog nga mga residente sang barangay Lahug, Aglinab, Acuňa, Tacayan, Roosevelt, Nayawan kag Daan Sur tanan sang Tapaz, Capiz kag barangay Garangan kag Masaroy sang Calinog, Iloilo. Wala makalab-ot sa isa ka oras, 9 ka mangunguma ang patraidor nga ginpatay samtang nagakatulog sa sulod sang ila mga puluy-an kag 16 ang ginpang-aresto.

Maathag nga madugay na ini nga tuyo kag plano, ginpatay sang mga mersenaryo nga tropa ang Tumanduk chairman kag ex-brgy captain nga si Roy Giganto, brgy kagawad Reynaldo Katipunan kag Mario Aguirre sang Lahug, lupon member Eliseo Gayas, Jr. sang Aglinab, ang 62 anyos nga si Maurito Diaz sang Tacayan, ang 63 anyos nga si Artelito Katipunan sang Acuňa, brgy captain Garson Catamin kag ang 62 anyos nga si Rolando Diaz, Sr. sang Nayawan, kag Joemar Vidal sang Daan Sur. Wala sang may ginpakita nga anuman nga search warrant ang mga pasista sa mga biktima apang gulpi lang nga nagsulod sa ila mga panimalay, nagsinggit sang pamuyayaw, pwersado nga ginpagwa ang mga asawa kag kabataan halin sa mga balay, ginmanduan nga maghapa sa matugnaw kag basa nga duta. Dayon malapitan nga ginpaulanan sang bala ang mga biktima.

Matapos ang halos lima ka oras matapos ang pagpangmasaker sang mga pwersa sang estado, ginwaragwag sang mga radio stations sa Iloilo kag Capiz ang insidente paagi sa direkta nga pag-interview sang mga pamilya sang biktima angut sa sapat-sapaton nga mga pagpamatay, arbitraryo nga pag-aresto kag ang daku nga kakugmat, trahedya kag kahalitan nga gintuga sang mga pasista sa masang mangunguma duha ka adlaw antes sang bag-ong tuig. Nakibot kag indi makapati ang mga tagpalamati sang radyo kag netizens sa social media sa ila nabatian, nabasahan kag nakit-an. Nagapadulong ang bag-ong tuig kag ang mga pwersa pangkugmat ni Duterte ang nagpasiguro nga indi lang mangin masubo kundi mangin trahedya kag miserable ang bag-ong tuig para sa mga tumandok sang Sentral Panay.Nagkaon pa sang 12 oras matapos sang pagpamatay si Miranda kag Balmaceda para magluto sang peke nga bersyon sang masaker, ginpabay-an ang midya nga maghulat sang inoras para sa ila press conference. Hapon na sang solo mag-atubang sa midya ang chief sang CIDG nga naghatag sang amo gihapon nga makaulugot kag makasuluka nga binutig nga naandan na sang publiko: “napatay ang mga biktima bangud “nanlaban” kag ang mga ginpang-aresto ang nagahupot sang mga iligal nga armas kag eksplosibo”.

Apang ang mga ispontanyo kag prangka nga mga panaysayon sa midya sang mga asawa, kabataan kag himata sang mga biktima, ang istorya sang kasakit kag kaakig nga nagatandog sa balatyagon ang wala lamang nagapakita sang bahin sang kamatuoran kundi sang bug-os nga brutal nga kamatuoran nga nakita sang ila mga mata, nabatian sang ila mga dalunggan kag ang kakugmat kag kakibot nga nagdulot sa ila mga tul-an. Indi posible para sa mga pamilya kag himata nga magtipon kag maghimo sang ila bersyon sang pagpamatay pareho sang mahimo sang mga nagpatay bangud halin sila sa lain-lain nga mga kabaryohanan, nag-abot sa banwa sa lain-lain nga inoras kag wala sila ihibalo kon sin-o ang iban pa nga ginpatay. Ginalikupan sila sang tuman nga kasubo kag trahedya para makapamensar sang malisyoso nga iskema pareho sang ginhimo sang mga nagpamatay.

Ang mga himata sang mga ginpatay kag gin-aresto ang nagsugid sa nagkalain-lain nga mga reporter sa radyo sang pareho nga kamatuoran. Wala sila ginserbihan o ginpakitaan sang search warrant, ginpwersa sila nga ginpagwa sa kaugalingon nga panimalay, ang mga biktima ang malapitan nga ginpatay. Wala ginpahanugotan ang mga asawa nga makapalapit, makita, matandog ang ila mga bana nga nagahapaon sa kaugalingon nga dugo. Interesante nga pito sa sini nga mga barangay ara sa idalum sang okupasyon militar sang mga unit sang RCSP sang 12 th IB, PA halin sang tunga-tunga sang Hunyo 2020 kag ang isa may ara sang detatsment sang CAFGU. Kadam-an sang mga opisyal sang ini nga mga barangay ang nagpasugot sa pagpamilit sang RCSP nga ideklarar nga persona non grata kag terorista ang CPP-NPA-NDF, magtambong sa mga rally nga nagapakamalaut sa rebolusyonaryong kahublagan, magtukod sang mga “asosasyon” nga ginaduso sang militar. Ila gintolerar kag gin-
antus ang okupasyon militar sang ila mga pampubliko nga imprastraktura kag bisan sang ila mga pribado nga puluy-an. Ang ini nga mga barangay ang napaidalum sa dikta kag kontrol sang mga pasista nga pwersa ni Duterte.

Hinangag para sa mga biktima nga mangahas nga maghupot sang matag-as nga kalibre sang pusil kag eksplosibo sa iya kaugalingon nga panimalay sa diin ginpaidalum sa okupasyon militar sa masobra na anum ka bulan.

Ang matuod nga intensyon sang junta militar upod sang nagapanguna nga tirano nga si Duterte amo ang pagterorisa sang pumuluyo sang Panay labina ang mga mangunguma sa kaumhan. Ang mga tumandok nga ngahimakas para pangapinan ang duta sang ila kamal-aman batuk sa pagpanglanggab sang duta sang 3 rd ID, PA, makahalalit nga Jalaur megadam, mapaniplang nga greening program kag ang ginatos ka libo nga mga mangunguma sa rehiyon nga nagahimakas batuk sa kumbersyon sang duta, para sa ila kinamatarung nga magtalauma sang duta, pagdula sang usura, pagpanubo sang arkila sa duta kag pagdemanda sang mas mataas nga suhol.

Nagapamensar si Duterte nga ang bugtong nga pamaagi para i-imposar ang iya absoluto nga poder kag kontrol sa pumuluyo sa iya kriminal kag traidor nga kontra-pumuluyo nga mga polisiya, sa iya korapsyon kga kasakun kag sang iya mga kakunsabo kag pagpaka-ulipon sa inperyalismong US kag China ang paagi sa terorismo sang estado o Duterterorismo. Ang iban nga pumuluyo sa amo nga ginpang-atakenga mga barangay kag ila mga katambi ang mahimo nga na-terorisa subong apang ang ila kahadlok ang ginsapawan sang kaakig batuk sa pagtapak sang ila sandigan nga mga kinamatarung kag nagasinggitan sila sang rebolusyonaryo nga hustisya para sa ila mga mahal sa kabuhi.

Nakabayaw nga kuom-kamot kag hustisya sa mga martir sang Tapaz 9. Mabuhay ang masa!

Pagmasaker sang Tapaz 9 kag madamuan nga pagpang-aresto: Dinemonyo nga Pangbukas sang Bag-ong Tuig sang NTF-ELCAC bilang Terorista nga Berdugo sa Panay