Pagpamomba sa AFP, Pagkaguba sa Kinaiyahan ang Resulta!

Sa kadesperadong mapuo ang rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR, daw irong buang ang AFP nga nagsalimuang sa pagpamomba ngadto sa gidudahan kunong mga kampo sa NPA. Nagresulta kini og dakung pagkaguba sa kinaiyahan.

Sa matag bomba nga ginahulog sa himan pangkahanginan sa AFP, gitusak-tusak, gipuril ug gisunog niini ang kalasangan. Nangamatay ug nangaabog ang mga mananap nga nagpuyo dinhi. Nawala ang sa una nga kalunhaw, nipuli ang daw menteryo sa gigusbat nga lasang.

120553642_114240800443712_7096911670651452496_n
120939511_114240687110390_6252081969140743226_n
120529170_114240107110448_581852306537250551_n
120903053_114240850443707_1523287945364623304_n

Ang pagkaguba sa kinaiyahan, kawad-on ug kagutom ang epekto niini ngadto sa mga Lumad sa kabukiran. Giguba sa mga pasistang AFP ang ilang panagatan (tinubdan sa ilang panginabuhian), pagkaon, tambal, simbahan ug pinuy-anan. Nangaabog sila sa ilang mga yutang kabilin tungod sa kahadlok nga maapil sila sa kadaot nga gibunga sa maong pagpamomba. Nagresulta kini og grabeng kalisud ngadto sa kinabuhi ug panginabuhian sa katawhang lumad.

Tataw nga dili pagpreserba sa kinabuhi ug kinaiyahan ang tumong sa itoy nga rehimeng US-Duterte ug iyang berdugong AFP dinha sa walay puas nga pagpamomba kundili ang padayong pagsabwag og terorismo sa estado ngadto sa katawhan.

Panalipdan ang Kinaiyahan!
Makigbisog, dili mahadlok!


This is a report from Ka Sandara Sidlakan, spokesperson of the NPA-Surigao del Sur

Pagpamomba sa AFP, Pagkaguba sa Kinaiyahan ang Resulta!