Pagpangilad sa mga ahente sa AFP ug PNP

Gikondena sa NDFP-NEMR ang mga binuhatan sa mga nagtakuban nga mga ahente sa AFP/PNP nga nagdugang sa pagbalda sa panginabuhian sa mga gagmayng negosyante, mga propesyonal ug uban pang lumolopyo sa nga sentrong lungsod ug kasyudaran. Labaw sa tanan nanghasi ug nanghulga kini sila kung dili mahatag ang ilang mga pangayo nga cash, diha sa ilang pagpaila nga mga membro sa BHB. Kasagaran kanila gigamit ang ngalan sa mga spokesperson sa BHB ug sa mga mailhang mga kadre sa BHB diha sa ilang pagpangkolekta. Dunay pipila nga gipaagi sa internet ang pagpangulekta alang kuno sa BHB.

Ang lain pang gihimo sa mga naka-uniporme nga mga elemento sa PNP, nagbahad/nagpunting sa mga gagmayng negosyante nga naghatag og buhis sa BHB, ug naghulga kanila nga kasuhan nga tigsuporta sa BHB. Ginahimo kini nila diha sa mga palengke ug sa ubang sentro sa mga nagtindatinda. Gipasamot nila ang kapit-os sa panginabuhian nga giresulta sa pagdagsang sa COVID 19 sa mga sentrong lungsod ug kasyudaran.

Importanteng pahibalo sa mga gagmayng negosyante, mga propesyonal ug mga gagmayng empleyado ug ubang mga taga-sentro sa lungsod ug syudad, nga dili magpailad ug magpahuraw sa mga nangulekta og cash alang kuno sa BHB. Walay mga membro sa BHB nga nagsuroysuroy sa sentrong mga lungsod ug syudad alang niini nga gimbuhaton.

Ang among hugot nga gisugyot nga lakang kung dunay mangolekta direkta sa mga tindahan, trabahoan o mga balay kaha, ireport dayon sa PNP, ipadakop o ipablotter sila sa ilang mga dautang binuhatan. Bisan kung mga sakop ra kini sa AFP/PNP importante nga mareport/mablotter kini. Pwede sab nga ipasibya sa mga radio station kining mga tigkoleka nga matod nila sakop sila sa BHB, nga ang nag-unang tumong mao ang pagdaut sa BHB ug ikaduha makakwarta sab sila sa sayon nga pamaagi sa daghan na nga nabiktima nila.

Dili malikayan nga duna nay nakahatag tungod sa mga bahad ug hulga nga patyon og dauton ang mga kabtangan. Sa ingon niining kahimtang paningkamotan ninyo nga makasumpay sa mga spokespreson sa BHB, NDFP ug sa mga nailhan mga kadre sa PKP sa inyong lugar. Dili natu masulbad ang pagpanghasi sa AFP/PNP kung mismo ang biktima dili molihok ug mobarog.

Kining pangilkil sa mga elemento sa AFP/PNP dugay na kining ginahimo nila isip panguwarta ilabina sa mga ahente sa intelligence niini. Apan karon gipakaylap na kining ilang pangulekta og kwarta alang sa pagpangdaut sa BHB og sa tibuok rebolusyaryong pwersa.

Pagpangilad sa mga ahente sa AFP ug PNP