Pagparusa sa PNP at Duterte Death Squad intel operative, ipinagbunyi ng sambayanan

 

Ikinasaya ng mamamayang Guihulnganon at buong rebolusyonaryong masa ang pagpatupad ng LPC-NPA sa parusang kamatayan kay Joerge Colongon na residente ng Brgy. Buenavista, Guihhulngan City noong Hunyo 14, 2019 sa Sitio Culasi ng nasabing baryo.

Si Jorge Colongon isang mabangis na ahente ng PNP at DDS na nagbenta ng mga rebolusyonaryo at mga progresibo na mga pwersa na tinatarget para sa EJK. Tumatanggap sila ng pera sa bawat pinapatay sa Guihulngan kagaya ni Heide Flores, Carlito Buloron at asawa nitong buntis, Richard Bustamante Jr. at Jesus Isugan. Isa rin siyang dating asset ng 11th IB PA Bravo Coy noong 2008-2014.

Si Jorge Colongon kasama nina Rosemar Melancolico, Reneboy Gablenes at iba pang mga na identified na kasama sa Operasyon na Oplan Sauron 1 na nagransak sa maraming mga tahanan, nag-aresto at pumaslang sa mga inosenteng sibilyan at nagresulta ng malaking takot at nagdisloka sa kabuhayan ng malawak na mamamayan.

Ang LPC-NPA, buong lakas na magpapatupad ng mga desisyon sa pamamarusa ng mga may utang na dugo sa mamamayan at pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatan pantao. Dala na ang pagsingil sa utang na dugo ng 11th IB PA na muling nagbalik sa Central Negros. Sinaseguro ng LPC-NPA na magbabayad ang mga Berdugo at pasistang tropa sa kanila noong iniwan na utang sa mamamayan at buong rebolusyonaryong pwersa.

#OustDuterte
#Hustisya

Pagparusa sa PNP at Duterte Death Squad intel operative, ipinagbunyi ng sambayanan