Pagpaslang at Pananakot sa mga Upisyal ng LGU, Bahagi ng Papatinding Atake sa Ilalim ng EO 70

Mariing kinukundena ng RJC-NPA Bikol ang tahasang pagpaslang at panggigipit ng rehimeng US-Duterte sa mga upisyal ng lokal na yunit ng gubyerno. Wala itong ibang layunin kung hindi maghasik ng takot at lumikha ng klima ng karahasan at kaguluhang magbibigay-katwiran sa militaristang administrasyon. Pinipilit nito ang mga lingkod-bayan na talikuran ang kanilang katapatan sa mamamayang sinumpaan nilang pagsilbihan. Para sa rehimen, pawang kasangkapan ang mga LGU sa ganap na pagpapatupad ng hindi deklaradong batas militar sa buong bansa sa ilalim ng EO 70.
Ngayong buwan, dalawang upisyal na ng barangay ang naiulat na biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang. Sa Masbate, pinaslang ng pinagsamang pwersa ng 2nd IBPA at 2nd Masbate Provincial Mobile Force Company (PMFC) si Wolfert Dalanon, kapitan ng Brgy. San Antonio, Milagros. Taliwas sa ipinapakalat ng militar, hindi NPA si Dalanon at hindi rin siya napaslang sa gitna ng engkwentro. Isa siyang mapagmalasakit na upisyal na kusang nagsuri sa kalagayan ng lugar upang malaman kung mayroong napinsala sa pagsalakay ng mga militar. Gayunpaman, tahasan siyang pinaslang ng mga utak-pulburang militar upang pagtakpan ang kapalpakan ng kanilang operasyon.
Sa Sorsogon, aktibong kinasangkapan ng militar ang kanilang mersenaryong ahente upang ipapaslang si Bernabe Estiller, isang barangay kagawad sa Brgy. Santa Lourdes, Barcelona. Sadyang inalis ng 31st IBPA ang kanilang tropa na nagasasagawa ng operasyong Community Support Program (CSP) sa lugar upang bigyang daan ang kanilang mga ahente na paslangin si Estiller at maghasik ng karahasan sa lugar.
Sa pagpapatupad ng EO 70, iwinawasiwas ni Duterte ang tunay na mukha ng pasismo: ang pamimilit at sukdulang pandarahas upang mapasunod ang lahat ng tao sa kanyang kagustuhan. Nananawagan ang RJC-NPA Bikol sa lahat ng lingkod-bayan at mamamayang Pilipino na manatiling matatag sa harap ng mga pasistang atake ng rehimeng US-Duterte. Dapat silang manguna at humugot ng lakas mula sa pagkakaisa at pagngangalit ng kapwa nilang masang anakpawis upang ilantad ang pasistang mukha ng rehimeng US-Duterte. Sa harap ng matinding panunupil at pandarahas, patuloy nilang masasaligan ang NPA bilang tunay na hukbo ng mamamayan.
Biguin ang MO 32 at EO 70!
Ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
Ibayong isulong ang digmang bayan sa higit na mataas na antas!
Pagpaslang at Pananakot sa mga Upisyal ng LGU, Bahagi ng Papatinding Atake sa Ilalim ng EO 70