Pagpatuman ni Duterte sang martial law gamit ang mga maitom nga propaganda kag peke nga mga impormasyon batok sa CPP-NPA-NDFP

Nagapabilin nga palpak, inutil kag wala gihapon sang konkreto nga tikang ang berdugo nga gobyerno ni Duterte paano tapnaon ang paglapta sang makamamatay nga Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) nga pandemya sa pungsod. Puno lamang sang pagpamahug kag pagpamasul ang unod sang iya mga pahayag nga nagapakita sang iya militarista kag utok-pulbura nga pagsabat sa krisis sosyo-ekonomiko kag ikaayong lawas nga ginapas-an subong sang pumuluyong Pilipino.

Padayon nga ginasakyan ni Duterte ang katalagman kag isyu sa COVID-19 agud hatagan ligwa ang pag-imposar sang laye militar sa pungsod para angkunon ang bug-os nga gahum pampulitika sang nagahari nga sahi. Ang militarista nga mga tikang sini kaangay sang pag-imposar sang Enhanced Community Quarantine kag lockdown upod na ang mga pahayag sini nga prisohon ukon patyon ang mga nagasupak ang matingkad na nga dagway kag pamaagi agud kontrolon ang malapad nga masa sang pumuluyo.

Gani indi na bag-o ang mga pahayag sini nga magpatuman sang martial law gamit ang mga maitom nga propaganda kag peke nga mga impormasyon sini batok sa Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front of the Philippines (CPP-NPA-NDFP) bilang rason agud tabunan ang iya mga kapalpakan kag kapabayaan sa pagtapna sang pandemya kag paghatag solusyon sa krisis sosyo-ekonomiko nga kahimtangan sang malapad nga pumuluyo nga padayon nga biktima sang iya mapintas nga mga patakaran.

Ang hayagan nga pagpamahug nga magdeklara sang martial law bisan pa may nagaluntad na nga de facto martial law ang nagapakita lamang sang paghuyang kag kahadlok sang reaksyunaryo nga rehimen ni Duterte batok sa nagabaskog kag nagasingki nga paghimakas sang sahing pigos kag ginahimuslan.

Ang NDF-Negros upod sa bilog nga rebolusyonaryo nga pwersa ang nagapanawagan sa bug-os nga pumuluyo sa isla nga mangin mabinantayon kag pamatukan ang pasista nga pamaagi sang rehimen US-Duterte sa pagsabat sa mga demokratiko nga mga demanda ilabi na nga nagapangutabang ang pumuluyo sa tuman nga gutom kag kaimulon tuga sang pagkadislokar sa palangabuhi-an tungod sang lockdown.

Padayon nga mag-isa agud depensahan ang kinamatarung kag demokrasya sa pihak sang mapintas nga tuyo sang rehimen nga magpatuman sang martial law sa pungsod. Padayon nga maglunsar sang madamo nga porma sang mga kampanya kag serbisyo angot sa kahimsog kag sanitasyon ilabi na sa pagpataas sang produksyon sa pagkaon agud mapangibabawan ang halit nga dala sang pandemya kadungan sa aton paghimakas agud pasabton kag patalsikon ang paantus, korap, traidor kag tiraniko nga rehimen US-Duterte.

Panginbulahan sa ika-47 nga tuig nga anibersaryo sang National Democratic Front. Nangin makasaysayanon ang papel sini sa rebolusyonaryo nga paghimakas sang pumuluyo nga nagatib-ong sang interes sang malapad nga seksyon para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.###

Pagpatuman ni Duterte sang martial law gamit ang mga maitom nga propaganda kag peke nga mga impormasyon batok sa CPP-NPA-NDFP