Pagpupugay kay Alfredo Mansos!

Taas-kamaong nagpupugay ang NDF-Bicol sa yumaong si Alfredo Mansos, mahusay na lider-masa sa rehiyon. Hindi matatawaran ang buong-panahong pag-alay niya ng kanyang buhay para ipagtanggol at ipaglaban ang interes ng mga tulad niyang mula sa inaaping uri. Hinarap niya ang hirap ng pakikibaka at hanggang sa kanyang huling hininga, pinili ni Mansos na magsilbi sa bayan. Siya’s isang huwaran para sa lahat ng nag-aasam na makamit ang ganap na paglaya, katarungan at demokrasya sa bansa. Pinakamataas na pagdakila at parangal sa kanyang buhay ang mapagpasyang pagpapatuloy ng kanyang pakikibaka.

Pagpupugay kay Alfredo Mansos!