Pagpupugay para kay Ka Fidel Agcaoili!

Ipinapaabot ng KM-DATAKO ang pakikiisa sa pagdadalamhati ng pamilya at mga kaibigan ni ka Fidel. Tunay na nakalulungkot ang kanyang pagpanaw, subalit kahanga-hanga ang buhay na tinahak niya bilang isang rebolusyonaryo.

Nagsimula siya noong 1960’s bilang aktibong miyembro ng KM na kalauna’y naging miyembro ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mahusay siyang kumilos para sa pagsulong ng rebolusyon na siyang umambag ng malaking papel sa pagpapabagsak ng diktaturang Marcos.

Marangya ang kanyang estado sa buhay bago pa siya pumasok sa kilusan. Mayroon na siyang ehekutibong posisyon sa kompanya ng kanyang pamilya ngunit hindi niya ito hinayaang maging sabagal sa kanyang pagkilos. Kahit pa noong siya ay pinag-aral sa US para pigilan ang kanyang pagkilos, determinado niyang pinaraanan ito at sumali siya sa mga welga sa California bago siya bumalik ng 1964 sa Pilipinas para sa pagbubuo ng KM.

Tumuloy-tuloy ang kanyang pagsisilbi sa samabayan hangang siya ay madakip ng rehimeng Marcos noong 1974. Dumaan siya sa mental at pisikal na tortyur. Tumagal ng sampong taon ang kanyang pagkakulong. Siya ang may pinakamahabang panahon ng pagkakulong bilang isang political detainee noong panahon ng diktaturang marcos. Ngunit hindi nito napigilan ang kanyang paninindigan na ituloy ang kanyang pagkilos. Pagkalaya niya sa kulungan ay nanilbihan siya bilang Chairperson ng SELDA.

Pagbagsak ng rehimen ni Marcos, isa siya sa naglatag ng usaping pangkapayapaan sa maagang yugto ng rehimeng Aquino. Hindi nagtagal ay pinakita rin ng rehimen ang tunay na kulay nito bilang isang pasista noong sinimulan niyang atakehin ang mga progresibong kilusan, kung saan isa siya sa mga naging target. Ito ang dahilan ng kanyang pag-alis sa bansa.

Kahit malayo sa tinubuang lupa ay nakiisa siya sa pagtutuloy ng usapang pangkapayapaan ng GRP at NDFP. Noong 2017, siya na ang tumayong chair ng NDFP.

Tunay nga na hindi matutumbasan ng pera ang prinsipyo. Pinatunayan ito ni Ka Fidel sa tuloy-tuloy niyang pagkilos kahit na siya’y mayroong pagkakataong mamuhay ng marangya. Pinili niyang makiisa sa rebolusyon na tunay na nagmamalasakit at nagsusulong sa interes ng masang-api. Isang malaking inspirasyon ang kanyang buhay sa ating mga kabataan na tinatawagang makiisa sa patuloy na digmang bayan! Mabuhay ka, Ka Fidel!

Pagpupugay para kay Ka Fidel Agcaoili!