Pagpupugay sa Mapagpasyang Paglaban ng Bagong Hukbong Bayan-Bikol sa Teroristang Opensiba ng Joint Task Force-Bicolandia!

Pagpupugay ang ipinapaabot ng Romulo Jallores Command (BHB-Bikol) sa mga Pulang kumander at mandirigma sa kanilang buong giting at ubos-kayang pagharap sa papaigting na mga operasyong militar ng Joint Task Force Bicolandia. Sa harap ng malaganap na teroristang atake ng AFP at PNP sa ilalim ng Oplan Kapanatagan, higit pang napapanday ang kapasyahan ng mga pulang mandirigma ng BHB-Bikol na ipagtanggol ang masang Bikolano.

Mula Marso hanggang Hunyo, naitala ang 54 na kaswalti sa hanay ng militar, pulis at mga ahente nito. Hindi rin ibinunyag sa publiko ang naitalang patay sa panig ng AFP at PNP hatid ng mapagpasyang paglaban ng mga BHB sa mga operasyong strike sa Brgy. Mampirao, Caramoan at Brgy. La Medalla, Tinambac.

Pinipili ng 9th IDPA na itago ang mga kaswalti sa hanay ng militar at pulis upang palabasing matagumpay ang kampanyang pagpapahina sa armadong rebolusyonaryong pakikibaka sa rehiyon. Bagamat sa mga pahayag ay idinidiin ng mga tagapagsalita ng AFP at PNP na bayani ang lahat ng kanilang mga sundalo at pulis, ano’t ipinagkakait nila ang pinakamataas na pagpupugay sa kanilang elemento sa pamamagitan ng marangal na mga pampublikong burol? Bakit kailangang itago ng kanilang mga kapamamilya ang kanilang pagdadalamhati?

Nananawagan ang BHB-Bikol sa bawat yunit nito na panghawakan ang syensya ng pakikidigmang gerilya at ubos-kayang biguin ang pasista at teroristang pananalasa ng rehimeng US-Duterte sa ilalim ng Oplan Kapanatagan. Tanganan ang alala’t inspirasyon ng mga rebolusyonaryong martir na nagbuwis ng buhay para isulong ang makatarungan at makatwirang digma ng pagpapalaya.

Bagong Hukbong Bayan armas ng mamamayan!
Harapin ang pasista’t teroristang atake ng Oplan Kapanatagan!

Pagpupugay sa Mapagpasyang Paglaban ng Bagong Hukbong Bayan-Bikol sa Teroristang Opensiba ng Joint Task Force-Bicolandia!