Pagpupugay sa mga aksyong militar ng AMC-NPA Quezon laban sa mga atake ng AFP

Ipinapaabot ng Melito Glor Command – New People’s Army Southern Tagalog (MGC – NPA ST) ang pinakamataas na pagpupugay sa mga Pulang Mandirigma at Kumander ng Apolonio Mendoza Command – New People’s Army (AMC – NPA) sa Quezon laban sa mga atake ng AFP sa magkaibang distrito ng probinsya.

Inilunsad ng AMC – NPA ang mga sumusunod na aksyong militar:

Hunyo 11 — nagulantang ang nagpapatrulyang 85th IBPA sa Sitio Bunga, Villa Nacaob, Lopez nang gapangin ng mga operatiba ng NPA at paputukan ang mga sundalo na nagresulta ng isang sugatan;

Hunyo 13 — tinambangan ng isang yunit ng NPA ang mahigit 30 elemento ng 85th IBPA sa Sitio Tanauan, Villa Nacaob, Lopez kung saan 2 ang napatay sa hanay ng mersenaryong militar;

Hunyo 22 — tinambangan ng mga Pulang Mandirigma sa Brgy. Cagsiay II, Mauban ang 1st Company ng 80th IBPA na nagbunsod sa pagkamatay ng isang sundalo at tatlong sugatan;

Hunyo 25 — alas dose ng tanghali sa Brgy. Cagsiay II, Mauban, muling tinambangan ang 80th IBPA kung saan tatlong sundalo ang nasugatan;

Hunyo 26 — sa Sityo Cagbibiguin, Brgy. Malabahay Macalelon, inisnayp ng mga NPA ang nakahimpil na sundalo na nagresulta sa labanan ng magkabilang panig.

Hindi nilubayan ng focused at sustained military operations ang mamamayan ng Quezon sa simula pa lamang ng buwan bilang bahagi ng bagong Campaign Plan Kapantagan. Hinalihaw at niligalig ng AFP ang mga larangang gerilya subalit bigong makapinsala sa hanay ng NPA. Higit na pinatunayang superyor ang mga taktika at teknika ng pakikidigmang gerilya ng mga Pulang mandirigma nang tambangan nito ang mga berdugong pwersa ng AFP sa mga bigong operasyong militar laban sa mamamayan at NPA. Samantala, inaaasahan na ng mamamayan ang mga niresiklo at inulit-ulit na propaganda ng AFP na “mga NPA ang napinsala sa mga nasabing labanan”. Wala itong ibang pakinabang kundi para palakasin ang loob ng kanilang demoralisadong pwersa at lokohin ang kanilang mga sarili.

Patunay itong ang mga larangang gerilyang saklaw ng MGC – NPA ST ay hinding-hindi magiging kanlungan ng mga sundalo para sa kanilang matagalang operasyon. Magsilbing halimbawa ito sa mga berdugong AFP-PNP na mangangahas sumama sa mga mapaminsalang operasyon laban sa mamamayan ng Timog Katagalugan at buong bansa.###

Pagpupugay sa mga aksyong militar ng AMC-NPA Quezon laban sa mga atake ng AFP