Pagtatalaga kay Parlade sa NSC, banta sa kaligtasan ng mamamayan

Read in: English

Ngayong araw, itinalaga ni Duterte si Antonio Parlade Jr. bilang deputy director-general ng National Security Council (NSC) matapos ang kanyang pagreretiro sa Armed Forces of the Philippines. Muling binigyang-pabor ni Duterte ang isa na namang sagad-saring anti-mamamayang opisyal ng AFP-PNP upang konsolidahin ang hanay nito at ang nalalabing kapangyarihan ni Duterte sa poder. Tiyak na ipagpapatuloy ni Parlade ang mga dati niyang gawi na pagpapalaganap ng kasinungalingan at paghahasik ng takot at teror sa bayan gamit ang kanyang bagong posisyon sa NSC.

Talagang hindi malilimutan ng mamamayan ang kriminal na rekord ni Parlade. Sa mga nagdaang taon pa lamang, masugid nitong itinaguyod ang mga pasistang pakana ng rehimen sa Rizal, Timog Katagalugan, at hanggang sa buong bansa.

Para sa mga Rizaleño, hindi mabubura sa kanilang kamalayan ang sunud-sunod na brutalidad ng AFP-PNP sa pangunguna ni Parlade:

Ang pagpaslang sa mag-asawang Agaton Topacio at Eugenia Magpantay sa Angono noong Nobyembre 2020 at masaker kina Wesley Obmerga, Vilma Salabao, Carlito Zonio, at Jonathan at Niño Alberga sa Baras noong Disyembre 2020. Ang limang sibilyan ay isinailalim sa tortyur at bininbin ang kanilang mga labi na dagdag pasakit sa mga kaanak. Samantala, mga hors de combat ang mag-asawang Topacio na mga retirado nang kadre ng PKP.

Bloody Sunday o COPLAN ASVAL nitong Marso 2021 na pumatay sa siyam na aktibista at iligal na nang-aresto ng anim na iba pa sa Timog Katagalugan. Ang mga pinaslang na sina Mark Lee Bacasno, Michael Dasigao, Abner at Edward Esto ay taga-Rodriguez, Rizal, habang sina Randy at Puroy Dela Cruz ay mula sa Tanay, Rizal.

Ang iligal na pang-aaresto sa 30 katutubong Dumagat at Remontado sa Rizal nitong Abril 2021.

Mula Enero 2020 hanggang Hulyo 2021, itinalaga siyang commanding general ng Southern Luzon Command (SOLCOM). Sa kanyang panunungkulan, isinailalim sa walang-patid na focused military operations (FMO) at retooled community support program operations (RCSPO) ang mga lalawigan sa Timog Katagalugan. Sa Rizal pa lamang, nagresulta ito sa hamletting sa mga baryo, harassment, pandarahas, sapilitan at pekeng pagpapasuko, at mga economic blockade na nagpalala sa gutom sa panahon ng pandemya.

Hindi rin malilimutan ang mga kontrobersyal niyang red-tagging at pagpapakalat ng fake news bilang tagapagsalita ng NTF-ELCAC. Inatake niya ang mga aktibista at progresibong organisasyon, maging ang mga artistang sina Angel Locsin at Liza Soberano, pati ang mga organisador ng mga community pantry.

Bilang hayok na anti-komunista, tiyak na sasamantalahin ni Parlade ang kanyang kapangyarihan upang patindihin ang mga atake sa karapatan at buhay ng mamamayan sa tabing ng kontra-rebolusyonaryong gera. Iwawasiwas niya ang buktot na Anti-Terror Law upang supilin ang anumang anyo ng paglaban sa bulok na rehimen. Habang dinadahas ang sambayanan, magpapakasasa si Parlade kasama ang mga berdugong heneral sa pondo ng bayan.

Dapat ilantad at biguin ng mga Rizaleño ang mga pasistang pakana ng rehimen sa lalawigan. Dapat na singilin ng mamamayan si Parlade at ang rehimeng Duterte sa kanilang inutang na dugo at sa lahat ng inhustisya nito sa mamamayan.###

Pagtatalaga kay Parlade sa NSC, banta sa kaligtasan ng mamamayan