Pahayag angot sa deklarasyon sang persona non-grata sang Maasin LGU

Wala sang unod kag kabilinggan ang pagdeklarar sang Maasin LGU nga persona non grata ang CPP-NPA sa ila banwa. Ang ini nga deklarasyon bunga lamang sang sulsol sang AFP kag sang militarista nga sekretaryo sang DILG nga si ex-general Eduardo Año kag wala nagapakita sang matuod-tuod nga sentemyento sang pumuluyong Maasinanon.

Kaladlawan nga sa tunga sang madamo nga problema nga ginaatubang sang pumuluyo nga kinahanglan lubaron sang rehimen ni Duterte, nagauyang pa ini sang panahon sa paglibod kag pagpuga sa mga LGU agud magpagwa sang kapareho nga deklarasyon. Wala pa nagtupa ang ayuda nga ginasinggitan sang mga mangunguma nga tuman nga ginahalitan sang nagligad nga tigbalagtik, nagahana naman ang mas malala nga gutom para sa madamo nga pamilya tuga sang kahalitan sang mabaskog nga hangin sa pananom sang mga mangunguma. Tuman kaathag ang kainutil sang gobyerno sa pagproteher sa pumuluyo sa paglapnag sang epidemya sang dengue kon sa diin may napatay mismo nga biktima sa Maasin kag sa nagluntad nga trahedya sa Iloilo-Guimaras Strait. Kon may nagakadapat gid man nga ideklarar nga persona non grata, ini ang mga tawo nga nagakomiter sang dalagku nga krimen kag kahalitan sa pumuluyo pareho sang mga opisyal nga nagataban sang binilyon gikan sa pondo sang gobyerno, mga druglords kag ila mga protektor, mga mass murderers kag traidor sa pungsod.

Wala pulos ini nga padihot para magtuga sang ilusyon sang lapnagon nga suporta para sa kontra-rebolusyonaryo nga gyera ni Duterte sa ngalan sang Oplan Kapanatagan. Sa pagkamatuod, labi nga nagakahamulag ang rehimen ni Duterte sa pumuluyo tuga sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung, pagpamomba kag pagpalayas sa mga komunidad, pagpamatay sang mga sibilyan – mangunguma, propesyunal, taong simbahan, kag madamo pa – nga ginakomiter sang iya berdugo nga AFP kag PNP. Indi ini makapauntat sang pagsuporta kag pag-entra sang pumuluyo sa rebolusyon, sa baylo, labi ini nga magagatong sa ila paghimakas agud maangkon ang isa ka makatarungan nga katilingban.

Ang pagdeklarar sang mga LGU sa CPP-NPA bilang persona non grata hapaw nga paumpaw sang AFP kag sang rehimeng Duterte sa ila kaugalingon sa ila kapaslawan sa paglutos sa rebolusyonaryong pwersa. Sa ultimo, wala ini sang kahulugan bangud sa tagipusuon kag panimalay sang pumuluyo nga imol kag ginadaug-daug, ang NPA nga nagadampig kag nagapangapin sa ila, mainit nila nga ginabaton, ginaamuma, kag ginapalangga bilang ila matuod-tuod nga hangaway. Napamatud-an ini sang madinalag-on nga pag-reyd sang mismo pulis station sang Maasin sang Hunyo 2017 nga natigayon bangod sang mainit nga suporta sang masang Maasinanon.

Ginapanawagan namon sa iban pa nga mga LGU nga manindugan kag indi magpadaog-daog sa presyur kag kapritso sang diktador nga Duterte, sang militaristang DILG kag berdugo nga AFP kag PNP. ##

Jurie Guerrero
Tagpamaba
New People’s Army
Jose Percival Estocada, Jr. Command
Central Panay Guerrilla Front

Pahayag angot sa deklarasyon sang persona non-grata sang Maasin LGU