Pahayag angot sa Natabo nga Inaway sa So. Agilan, Panuran, Lambunao, Iloilo

Buluhaton sang traidor ang gihimio nga pag-atake sang mga pwersa sang AFP sa isa ka yunit sang NPA idalum sang Jose Percival Estocada, Jr. Command kahapon nga adlaw Abril 7, 2020 sa So. Agilan, Barangay Panuran, Lambunao, Iloilo takna alas 5:45 sang aga. Maathag nga wala nagasunod ang pwersa sang 301st Brigade sa ginmandu nga ceasefire sang ila Commander-in-Chief kag Presidente nga si Duterte.

Ang natabo nga inaway sa So. Agilan, Panuran, Lambunao akto sang pagdepensa sa bahin sang NPA. Nagalunsar ang NPA sang kampanya kontra-Covid-19 sa amo nga lugar nga nagalakip sang pagpangatag flyers angot sa Covid-19, pag-istorya sa pumuluyo agud mapaintindi kag matudluan kon paano makalikaw sa balatian, paghibalo sang ila mga problema nga gintuga sang lockdown kag paglubad sini nga problema upod sa ila kag pagpanawagan sang mapagsik nga pagpananum bilang panghansa sa posible malawigan nga epekto sang krisis. Ang pwersa sang AFP ang nanulong sa ginabasehan sang NPA gani natabo ang inaway. Ginaathag namon nga wala sang NPA nga napatay o napilasan sa inaway kabaliskad sang ginalibod nga kabutigan ni Col. Pancito. Wala man sang nabilin nga bisan ano nga armas. Tama na nga binutig, Col. Pancito, nagalaba na ang ilong mo. Ang maathag, isa ka army ang napatay kag may pilason pa base sa nakita sang mga pumuluyo sa lugar.

Wala siguro ang AFP sang mapensaran nga pwede ibulig sa pumuluyo kaangot sa problema sa Covid-19 amo nga naglunsad sila asang operasyon sa binukid sang Lambunao bisan may ceasefire sa paghingamo nga maka-score sang daku batuk sa NPA. Apang napaslawan ang ila patraidor nga buhat. Samtang istrikto nga ginauntat sang NPA ang paglunsar sang mga taktikal nga opensiba sa pagsunod sa ceasefire nga ginmandu sang amon mataas nga kumand kag CPP, nakahanda kami nga magdepensa batuk sa pag-atake sang AFP kag PNP nga nagabutang sa pumuluyo kag amon mga kaupod sa katalagman.

Wala namon ginakalipay ang natabo nga inaway sa panahon nga nagpangatubang ang pumuluyo sang grabe nga kapurauton kag nagaluntad ang separado nga mga deklarasyon sang ceasefire sang GRP kag CPP-NPA. Ginapakita sang 301st Brigade nga ginabalewala nila ang diwa sang makatawo nga pagpakig-isa sa bug-os nga pumuluyong Pilipino sa pag-atubang sa kahalitan kag katalagman sang Covid-19. Wala man ini nagapakita sang maayo nga senyales sa bahin sang AFP sa pagtib-ong sa pagpadayon sang istoryahanay pangkalinungan.

Agud mapadayon ang pagpatuman sang ceasefire sa mansig bahin sang AFP kag NPA, dapat untaton sang 301st Brigade ang operasyon nga ginalunsasr subong sa binukid sang Lambunao. Kon indi nila ini paghimuod kag magpadayon sila sa paglagas sa mga yunit sang NPA, wala kami sang mahimo kundi magdepensa. Magapadayon ang amon nga yunit sa pagtutok sang amon pagpaninguha nga makabulig sa pumuluyo batuk sa Covid-19, kag tani, ano man ini ang himuon sang 301st Brigade.

Pahayag angot sa Natabo nga Inaway sa So. Agilan, Panuran, Lambunao, Iloilo