Pahayag sang AGC-NPA angot sa ceasefire declaration extension

 

Ang Apolinario Gatmaitan Command Regional  Operational Command sang New People’s Army sa isla sang Negros kag tanan nga yunit sang Hukbo sang Banwa upod ang mga yunit milisya, nagatib-ong sa desisyon sang Central Committee sang Communist Party of the Philippines sa pagpalawig sang untat lupok tubtob 11:59 sa gab-I sang April 30,2020.

Katuyuan sa pagpalawig sang untat lupok agud mapaseguro ang madasig kag wala sablag, madasig nga  nga pagpatigayon sa tanan nga kinahanglanon kag bulig para sa pumuluyo, suportang medikal, ika-ayong lawas kag palangabuhian sa atubang sang malubha kag ipipt-ipit nga kahimtangan sang pumuluyo bunga sang  subong nga pangkalibutan nga pandemya. Dapat una sa tanan ang apg-away sa pandemya kag ang pagseguro nga hilway sa sakit, maayo nga kondisyon sang lawas kag kaayuuhan sang tanan.

Ang pagpalawig sang untat lupok isa man ka pagsuporta sa panawagan sang United Nations para sa “global ceasefire” agud ikonsentra ang tanan nga mga rekurso para sa pag-atubang sang subong nga krisis sa ikaayong lawas.

Aton man ginapanawagan sa ngalan sang hustisya kag humanitarian ground para sa paghilway sang tanan nga bilanggong politikal kag pagdiklara sang pangkabilugan nga amnestiya pareho sang paghilway sang Iranian Government sa 2,000 kag bilanggong politikal sa ila pungsod. Ginaduso man kag handum nga liwat padayunon ang pag-istoryahanay sang kalinong sa tunga sang NDFP kag GRP agud sulbaron ang ugat sang armadong komplikto sa pungsod Pilipinas.

Ginamanduan ang tanan nga yunit sang Hukbo kag yunit milisya nga padayon nga maglikaw kag mag-untat sa pagpatigayon sang mga taktikal nga opensiba kontra sa armadong yunit kag tauhan sang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, paramilitar kag armado nga grupo nga may kaangut sa Gobyerno sang Republika sang Pilipinas.

Sa panahon sang untat lupok, ipatuman ang sekreto nga paghulag, pagpaseguro sang seguredad kontra sang operasyon paniktik kag mahimo nga surpresa, patraidor nga atake sang kaaway. Magtinguha nga malikaw sa mga operasyon pangkombat sang kaaway apang kon may kabudlayan kag mabutang sa piligro, ipatigayon ang aktibo nga depensa agud madepensahan ang napundar nga Organo sang Gahum Politika sa sakop sang larangan gerilya.

Magluwas sa aton koliktibo nga pagbinuligay sa pag-atubang sa makamamatay nga COVID-19, ipadayon ang paglunsar sang hygiene and sanitation, dugang nga pagtanum sang mga herbal nga tanum, pagpa-uswag sang produksyon sang masa agud atubangon ang halit nga tuga sang Enhanced Community Quarantine nga nagdiskarel sa pang-ekonomiya nga kinahanglanon sang Pumuluyo.

Sa tanan nga yunit sang Hukbo kag yunit milisya, padayon nga pagsubaybay sang mga pagpang-atake kag iban pa nga probokatibo nga paghulag sang mga yunit sang AFP, PNP, CAFGU. Dapat gilayon mahimuan sang detalyado nga pahayag kag ipaabot sa natungdan nga komand sang Hukbo kag ihayag sa publiko. ###

 

Pahayag sang AGC-NPA angot sa ceasefire declaration extension