Pahayag sang Armando Sumayang Command angut sa ambush sa Brgy Yaoyao, Cauayan, Negros Occidental

,

Isa ka ambush ang ginlunsar sang NPA sa idalum sang Armando Sumayang Jr Command batok sa intellegence operartives sang Phil. Army sadtong Abril 3,2021, pasado alas 2:00 sang hapon sa Sityo Cambaga, Brgy Yaoyao, Cauayan Negros Occidental. Ang napatay amo si Sgt Jhoem Meguillo kag si Cpl Alester Balboa. Nakuha sang NPA ang armas nga isa ka 45. cal, isa ka 9mm glock pistol kag mga ID nga nagapamatuod nga sila mga intelligence operatives gani makabig nga legitimate military target.

Nasundan ang ini nga insidente,sang isa ka engkwentro nga natabo pasado 3:00 sang hapon sa tunga sang 15th IB Phil. Army kag sa katapu sang NPA sa diin nakaangkon ang 15th IB sang kaswalti – apat ka Killed-In-Action kag may mga pilason samtang wala naman sang napatay kag napilasan sa bahin sang NPA.

Sa pihak sang malapnagon nga operasyon militar nga ginalunsar sang 303rd brigade sa tuyo nga wasakon ang rebolusyonaryong kusog nga napundar sa Cauayan, Hinobaan, Ilog, Candoni, Kabankalan kag Sipalay o CHICKS area, madinalag-on nga nakalunsar sang taktikal nga opensiba ang NPA agud silutan ang masupog nga mga Intel operatives nga nagasabwag sang kakugmat sa pumuluyo sa amo nga lugar.

Ang madinalag-on nga taktikal nga opensiba nga ginlunsar sang NPA naangkon bangud sa suporta sang malapad nga pumuluyo. Ang ila wala kakapoy nga pagpartisipar amo ang kasiguruhan sang padayon nga pagluntad, pagbaskog kag pagsulong sang armado nga paghimakas. Bisan ano pa man nga pamahog kag pagpamatay ang himuon sang pasistang militar sa bendisyon sang tiraniko nga rehimen US- Duterte, indi ini makapugong, makapa-untat kag makawasak sa makatarungan nga paghimakas sang pumuluyo. Ang nagagrabi nga krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema amo ang magapukaw kag magpahulag sa tanan nga sahi kag sektor nga magpartisipar para sa pagbag-o kag pag-angkon sang matuod nga kahilwayan.

Ginasegahum nga sa hanay sang militar madamu sang diskontento sa pangginahum sang tiraniko nga rehimen US-Duterte pero wala sang mahimo bangud dira nakasandig ang ila palangabuhian. Nahangpan namon ang inyo kahimtangan, gani ang sin-o man nga gusto makig-angut, bukas kami nga makig-istorya kag maghimo sang areglo para sa aton pagbinuligay. Pareho sang ginhimo sang iban nga ara sa inyo hanay, sekreto nga nakig-angut, nakig-istorya kag nagasuporta sa lain-lain nga porma. Aton ini padayunon kag maghiliusa para sa interes sang malapad nga pumuluyo.

Makig-isa sa malapad nga pumuluyo kag suportahan ang armado nga paghimakas!
Sulong tubtob sa kadalag-an!

Pahayag sang Armando Sumayang Command angut sa ambush sa Brgy Yaoyao, Cauayan, Negros Occidental